Referendum voor meer betaalbare woningbouw

 

Te lang hebben we met woningbouw een houding van stilstand gezien. Het is tijd om dat te doorbreken. De kernvraag bij het referendum op 6 juni is hoe we onze bouwambities willen realiseren. Dat kan door het invoeren van parkeerregulering. DURF voert campagne om voor te stemmen bij het referendum. Hieronder lichten we toe waarom.

 

Samenvatting

  • Door parkeerregulering kunnen er 800 extra woningen worden gebouwd
  • Het voorstel is parkeerregulering in te voeren rondom het Hoornesplein, Witte Hek en het centrum van Rijnsburg, omdat hier bouwplannen zijn.
  • Het tarief voor een vergunning zal ongeveer 35 euro per jaar zijn
  • Huidige bewoners krijgen twee parkeervergunningen en er komt een ruime bezoekersregeling
  • Er komt alleen regulering als bouwplannen doorgaan.

 

Wij zijn klaar met dure woningen. Stem voor betaalbare woningbouw op 6 juni

 

 

Waarom moeten er meer woningen worden gebouwd?

De woningnood is het grootste probleem van deze tijd. Jongeren die niet uit huis gaan, gezinnen die niet kunnen bouwen aan hun toekomst, en ouderen die niet kunnen doorstromen naar een andere woning. De woningnood ontwricht onze samenleving. Om een gemiddeld huis te kopen moet je bijna een ton verdienen. Dat is niet normaal. Er moet iets gebeuren. We hebben als DURF aan het begin van deze periode beloofd dat we de woningnood aan zouden pakken. En wij waren niet alleen. Iedere partij wilde meer gaan bouwen. Het is nu tijd om dat ook echt te gaan doen – ook als dat lastige keuzes vraagt. Dat is wat mensen van ons mogen verwachten. Dat is betrouwbaar bestuur. 

 

Wat is parkeerregulering en waar wordt het ingevoerd?

Parkeerregulering houdt in dat mensen een vergunning nodig hebben om op straat te mogen parkeren. Huidige bewoners krijgen twee bewonersvergunningen en bewoners van de nieuwbouwwoningen één vergunning. Daarnaast komt er een bezoekersregeling. Het voorstel is om vanaf 2025 parkeerregulering in te voeren in het Witte Hek, het centrum van Rijnsburg en rondom het Hoornesplein. Rondom winkelcentra kan de eerste paar uur gratis worden geparkeerd. Dat is goed voor de ondernemers en onze economie. Dit zal in overleg uitgewerkt worden.

 

Waarom kunnen er door parkeerregulering meer woningen worden gebouwd? En blijven er voldoende parkeerplaatsen over? 

Bij nieuwbouwwoningen moet er voldoende ruimte zijn om te parkeren. Anders mag er van de rechter niet gebouwd worden. Maar parkeerplaatsen nemen ruimte in beslag. En vaak is de ruimte in onze dorpen beperkt. Alleen door regulering kunnen we dit oplossen. Dan mogen er minder parkeerplaatsen worden gerealiseerd waardoor er meer ruimte ontstaat om betaalbare woningen te bouwen. Om die reden wordt parkeerregulering alleen ingevoerd in de wijken waar bouwplannen zijn – en niet heel de gemeente. Bijvoorbeeld bij het ID-College, Rabobankgebouw, Pnielkerk, Tripodia en de Knarrenhof.

Maar blijven er dan wel voldoende parkeerplaatsen over? Jazeker. Een huishouden in de Hoornes heeft gemiddeld 0.7 auto. Voor het Witte Hek is dit 0.9 en in Rijnsburg hebben we het over 1.1 auto per huishouden. Doordat huidige bewoners twee vergunningen krijgen, beschermen we hun parkeermogelijkheden in de eigen wijk. Als bewoner van een nieuwbouwwoning krijg je maximimaal één vergunning. Dat is dan een bewuste keuze als je daar wil wonen. 

Het gaat dus om het mogelijk maken van betaalbare woningen met aandacht voor de leefbaarheid van de wijk. Er verdwijnen geen parkeerplaatsen. 

 

Is parkeerregulering nieuw voor onze gemeente?

Nee, in Katwijk aan Zee is er al jarenlang sprake van gereguleerd parkeren. Dat laat zien dat veel inwoners in onze gemeente al met parkeerregulering te maken hebben. We weten dus wat werkt en waar de gemeente op zou moeten letten bij invoering. Voor de komende jaren komt er overigens ook een overgangsregeling met ruimte voor maatwerk. Denk aan huishoudens met meer dan twee auto’s of grote gezinnen.

 

Wat kost een parkeervergunning en verdient de gemeente er geld mee?

De eerste twee jaar is de eerste bewonersvergunning gratis. DURF heeft een voorstel in de gemeenteraad ingediend – wat is aangenomen – om de tarieven daarna zo betaalbaar mogelijk te houden. Parkeerregulering invoeren levert kosten op, denk aan handhaving en de plaatsing van betaalautomaten. Een tarief van ongeveer 35 euro voor de eerste, tweede bewonersvergunning en de bezoekersregeling – zou voldoende moeten zijn om deze kosten te betalen. De auto is geen melkkoe. Het invoeren van parkeerregulering levert de gemeente geen geld op.

 

Over hoeveel woningen hebben we het? En gaan die woningen dan wel naar inwoners uit onze gemeente?

Het gaat om 800 extra woningen die we door parkeerregulering kunnen realiseren om de woningnood écht aan te pakken (waarvan. Dat is keihard nodig. We hebben veel grote gezinnen en jongeren in onze gemeente. Soms horen we wel eens dat er vooral gebouwd moet worden voor de regio. Maar realiteit is dat 80 procent van de nieuwbouwwoningen naar Katwijkers, Rijnsburgers, Valkenburgers gaat. We hebben het over vrienden en familie.

 

Zijn er geen alternatieven voor parkeerregulering?

Parkeerregulering wordt alleen ingevoerd als er geen alternatieven zijn. Het is een laatste redmiddel. Maar voor veel woningbouwplannen ontkomen we er niet aan. Meestal worden parkeergarages genoemd als alternatief. Maar hierdoor kunnen woningen tot wel 50.000 euro duurder worden om te bouwen. En omdat woningen wel betaalbaar moeten blijven, zal de gemeente die kosten op zich moeten nemen. En wie gaat dat betalen? Uiteindelijk de inwoners van de gemeente Katwijk. We hebben het dan over miljoenen. DURF vindt dit geen wenselijk alternatief. We willen de lasten juist zo laag mogelijk houden. Veel inwoners hebben al moeite om iedere maand rond te komen. 

 

Kunnen we niet minder (betaalbare) woningen bouwen zodat parkeerregulering niet meer nodig is?

We hebben als politiek de verantwoordelijkheid om de problemen van inwoners aan te pakken. Zoals de woningnood. Die opdracht nemen we heel serieus. We hebben als gemeenteraad dan ook gezegd minimaal 65 procent betaalbaar (maximaal 390.000 euro) te willen bouwen. De provincie hanteert deze eisen ook – en bovendien steeds strenger. Als de gemeente bijvoorbeeld maar 50 procent betaalbaar wil bouwen, zal de provincie geen toestemming geven voor bouwplannen. Dan wordt er dus niets meer gebouwd. 

 

Kunnen we niet buiten de bestaande dorpskernen meer bouwen, zoals op Valkenhorst?

Op Valkenhorst zouden er 5600 woningen komen maar we wachten al een aantal jaar op een uitspraak van de rechter. Tot dat moment wordt er dus geen woning gebouwd buiten de dorpskernen. Dit is de stilstand die we juist willen doorbreken. Als we de komende jaren toch iets willen doen met woningbouw, zullen we moeten verdichten – binnen de bestaande kernen woningen toevoegen. Inwoners van onze gemeente zijn bovendien honkvast en willen graag in het eigen dorp blijven wonen, dicht bij vrienden en familie. 

 

Conclusie 

DURF ziet parkeerregulering als laatste redmiddel om meer betaalbare woningen te bouwen. Maar als we de woningnood echt willen aanpakken, mogen er geen taboes zijn. Dat is de identiteit van DURF: we doen wat nodig is. We doen wat we beloofd hebben. We moeten echte keuzes maken, ook als dat lastig is. We hopen dat we veel vragen van inwoners kunnen wegnemen met deze toelichting. We zijn ons bewust van de impact van dit besluit. Toch is het nodig. We moeten meer betaalbare woningen bouwen. We doen dat voor de mensen die we lief hebben – voor onze (groot)ouders en (klein)kinderen. Te lang is er te weinig gebouwd. Bestuurders voor ons hadden niet de moed om moeilijke beslissingen te nemen. Ze misten durf. Dat is nu veranderd. Het is onze missie om de stem te zijn van al die mensen uit onze gemeenschap die een woning zoeken. Wij willen er zijn voor hen. Voor de toekomst van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg.

 

Stem daarom voor bij het referendum op 6 juni.

 

 

Zijn er vragen die u gemist heeft? Stuur vooral een bericht naar mail@durfkatwijk.nl en we voegen deze toe!

 

Voor meer informatie:

 

Samenvatting van de gemeente:

https://extra.katwijk.nl/projecten/parkeerregulering/veelgestelde-vragen-over-parkeerregulering

Het hele voorstel dat aan de gemeenteraad is gestuurd:

https://katwijk.notubiz.nl/document/13824003/1

Brief van bouwers en woningbouwcorporatie:

https://katwijk.notubiz.nl/document/13824026/1

Brief van de Knarrenhof:

https://katwijk.notubiz.nl/document/13824020/1

 

Aangenomen moties door de gemeenteraad: