Sonny Spek

Fractievoorzitter

Mijn naam is Sonny Spek, en ik ben lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Momenteel studeer ik Moderne Midden-Oosten Studies en Politicologie aan de Universiteit Leiden. De laatste jaren ben ik mij steeds meer gaan verdiepen in lokale democratiseringsprocessen, woningbouw voor starters, het verbeteren van de sociale samenhang in buurten en de integratie van statushouders in onze samenleving. Zelf heb ik een aantal jaren in de Hoornes gewoond en toen was ik al van mening dat daar veel verbeterd moet worden de komende jaren. Ook zie ik de groeiende kloof tussen burger en politiek als een van de grootste problemen van deze tijd. Ik ben van mening dat een fundamentele verandering van ons politiek bestel nodig is om het huidige 19e-eeuwse systeem ook nu nog te kunnen laten functioneren. Hierbij moet er op lokaal niveau veel meer worden gekeken naar gemeentelijke referenda, online burgerparticipatie en burgerpanels die hun advies kunnen geven over uiteenlopende zaken. Daarnaast zie ik het als een doel om het lokale mediabestel de komende jaren weer op een dusdanig niveau te krijgen dat het weer als volwaardige controlerende macht kan worden beschouwd. In een tijd waarin discussies hoog op kunnen lopen is een goed functionerend media-apparaat van groot belang. Als laatste vind ik het zorgelijk dat er een steeds grotere mate van polarisatie tussen christenen en niet-christenen lijkt te ontstaan binnen onze gemeente. Ik denk dat we de komende jaren moeten bouwen naar een Katwijk dat voor iedereen plaats biedt en een mooie tussenweg heeft gevonden tussen de verschillende levensovertuigingen.

Danny Dubbeldam

Fractielid

Mijn naam is Danny Dubbeldam, en ik ben woonachtig in de Rijnsoever. Momenteel studeer ik Sociaal Juridische Dienstverlening en ben ik werkzaam binnen de horeca. De afgelopen 4 jaar heb ik veel ervaring opgedaan binnen de lokale en landelijke politiek. Voor mij is de politiek meer dan alleen nu en vandaag. In de gemeente Katwijk doen we nog veel dingen ouderwets. Neem bijvoorbeeld de burgerparticipatie, het mediabeleid en de bereikbaarheid van onze gemeente. Als we vooruit willen, dan moeten we in actie komen. Afgelopen mei ben ik samen met Sonny Spek de partij DURF begonnen. Ik geloof in een ondernemend en ambitieus Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. De komende jaren wil ik mij sterk maken voor Unmanned Valley, een sterke economie en de leefbaarheid in onze wijken. Hoe wij dit en nog veel meer gaan aanpakken en bereiken, leest u bij standpunten. Ik ben er klaar voor.

Arie van Rooijen

Fractielid

Mijn naam is Arie van Rooijen, 60 jarige Katwijker, en ik woon samen met mijn vrouw in de Rooie buurt. Technisch geschoold en na de hogere zeevaartschool in Vlissingen gaan varen op de koopvaardij en baggerschepen als scheepswtk. Nu werkzaam als Assetengineer bij een drinkwaterbedrijf. Verder gespecialiseerd in het (her)ontwerpen van bedrijfsprocessen en changemanagement. Zet mij graag in als het gaat om sociale betrokkenheid aan de gemeenschap. Oud-bevelvoerder bij de vrijwillige brandweer van Katwijk en grote inzet om de huurdersparticipatie in Katwijk echt inhoud te geven (st. Huurdersbelangen Katwijk). Veel belangstelling en actieve inzet voor het behoud van het (maritieme) erfgoed zoals bijv. de Visserijschool. Wat de politiek betreft staat bij mij het bevorderen van de democratisering voorop. De aandachtsgebieden waarvan ik vind dat zij de komende jaren bijzondere aandacht vergen zijn huisvesting, omgevingswet, zorg, erfgoed en natuur/milieu. En als er nog tijd over blijft na deze activiteiten zit ik op mijn zeilbootje op het ruime water te genieten van het "echte" leven.

Max van Duijn - Politicus

Max van Duijn

Fractielid

Mijn naam is Max van Duijn, een trotse bewoner van Rijnsoever. Ik ben politiek filosoof en publicist, en daarnaast studeer ik geschiedenis en rechten. Ik zie het als mijn missie om onze democratie te verdiepen en mensen hun stem terug geven door bijvoorbeeld referenda. DURF wil de lokale politiek open breken en nieuw leven in blazen: dat is wat mij zo enorm aanspreekt in deze partij. Daarnaast wil ik me focussen op het behoud van ons historisch erfgoed. We moeten onze geschiedenis koesteren. Juist nu in een onzekere tijd is er een sterk verhaal nodig dat houvast geeft. Een verhaal dat ook aan de volgende generaties kan worden doorgegeven. Hiervoor zal ik me de komende jaren sterk gaan maken. Samen kunnen we verandering mogelijk maken. Doet u mee?

Matthijs van den Oever

Voorzitter

Mijn naam is Matthijs van den Oever, ik studeer International Financial Management & Control in Den Haag en ben woonachtig in de Vogelenbuurt in Katwijk. In 2015 deed ik met Sonny Spek onderzoek naar de burgerparticipatie in de landelijke politiek. Tijdens dit onderzoek verbaasden wij ons over de lage participatie en de afnemende opkomstpercentages bij verkiezingen, zowel landelijk, als lokaal. De bevolking voelt zich onvoldoende gerepresenteerd door haar volksvertegenwoordigers, dat terwijl de volksvertegenwoordigers juist namens ons besturen. Dus sloot ik mezelf aan bij DURF om actief deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Om zo via de politieke weg zelf een bijdrage te leveren aan de manier waarop Katwijk bestuurd wordt. Onderwerpen die mij persoonlijk erg aan het hart gaan, zijn: Ten eerste de woningnood, die ontstaat uit de misstaande focus op hogere prijsklassen. Betaalbare woningen kunnen via inventieve concepten worden gerealiseerd door bijvoorbeeld leegstaande kantoorpanden bewoonbaar te maken of door kleine duurzame woningen te plaatsen. Ten tweede natuurbehoud, waarbij de belangen van de natuur en de belangen van mensen die van deze natuur willen genieten, beschermd moeten worden. En waarbij wij het vercommercialiseren van onze natuur tegen moeten gaan. Verder de leefbaarheid: iedere woonkern in Katwijk moet voldoende gesteund worden door de lokale overheid om de sociale cohesie te bevorderen. Tot slot de status van onze lokale democratie, waarbij de volksvertegenwoordigers, in onze ogen, meer transparant moeten zijn naar de burgers. Uitleg over genomen besluiten via moderne media is hierbij een voorbeeld. Op de langere termijn is een discussieplatform met mogelijkheid tot digitaal stemmen wellicht wenselijk om zo de ‘wil van het volk’ duidelijk in kaart te brengen.

Thijs Varkevisser

Steunfractielid

Mijn naam is Thijs Varkevisser. Ik woon in Katwijk, en zit in het tweede jaar van mijn studie Natuurkunde aan de Universiteit Leiden. Vanaf het moment dat ik hoorde over de ideeën van DURF was ik zeer enthousiast. Politiek heeft altijd al mijn interesse gewekt en ik zie DURF als dé manier om veranderingen op lokaal gebied mogelijk te maken. Verandering is een breed begrip, maar is op bepaalde gebieden zeker nodig. Ik wil me de komende jaren gaan inzetten voor het wegwerken van wachtlijsten voor starterswoningen. Ook de verpaupering van sommige wijken is een belangrijk onderwerp dat meer aandacht verdient dan er op dit moment aan wordt besteed. Het is belangrijk dat de integratie van statushouders in Katwijk de komende jaren soepel blijft verlopen. Katwijk is een dorp waar we erg trots op mogen zijn en dit moet in de toekomst zeker zo blijven. Om dit te realiseren hoop ik samen met DURF op uw stem bij de komende verkiezingen!

Nikki Jonker

Steunfractielid

Mijn naam is Nikki Jonker. Ik studeer Criminologie aan de Universiteit van Leiden en ben woonachtig in de Vogelenbuurt in Katwijk. Mijn interesse in de lokale politiek is sinds twee jaar flink toegenomen. Onvrede over gemeentelijke beslissingen of ideeën wordt door de inwoners vaak geuit, maar naar mijn mening wordt hier niet altijd voldoende naar geluisterd. Een aspect waar ik mij onder andere voor in wil zetten is dan ook meer democratisering. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een referendum plaatsvinden waardoor burgers meer invloed kunnen uitoefenen op de lokale politiek. Daarnaast vind ik de huisvesting voor starters belangrijk en sta ik achter het betaald parkeren op zondag. Er valt mijns inziens nog veel te verbeteren in onze gemeente. Het is tijd voor verandering en DURF gaat dit mogelijk maken

Marc Parlevliet

Steunfractielid

Mijn naam is Marc Parlevliet. Ik ben een geboren en getogen Katwijker, woonachtig in de wijk Rijnsoever. Verder heb ik Mechatronica gestudeerd en ben ik momenteel kandidaat voor DURF. In oktober heb ik mij aangesloten bij de nieuwe partij DURF, die ik al enige tijd op de voet volgde. Persoonlijk ben ik al jaren geïnteresseerd in de landelijke en lokale politiek. Ook ben ik soms kritisch over het opereren van de gemeente Katwijk, vooral als het gaat om communicatie en regelgeving. Verder pleit ik voor een goed ondernemersklimaat en voor een leefbare gemeente voor alle inwoners van Valkenburg, Rijnsburg en Katwijk. Ik sta daarom erg positief tegenover DURF en hoop dat ik samen met de partij de gemeente Katwijk de komende jaren vooruit kan helpen.

Joop Janssen

Steunfractielid

Mijn naam is Joop Janssen, 58 jaar oud en woonachtig in Rijnsburg. Zelf ben ik geboren in Duiven (Gelderland), maar woon inmiddels enkele jaren in de gemeente Katwijk. Ik ben opgegroeid met carnaval en tevens stadsprins geweest. In mijn jeugd ben ik zeer actief geweest in de sport Powerlifting waarmee ik ook een paar keer Nederlands kampioen ben geweest. DURF is voor mij de partij die echt opkomt voor alle Rijnsburgers, Katwijkers en Valkenburgers. Wonen, sport en ondernemerschap zijn voor DURF belangrijke onderwerpen. Als ondernemer voel ik mij daarom thuis bij DURF. Om die reden ben ik namens DURF kandidaat-raadslid voor de gemeente Katwijk

Heleen de Vreugd-Herbert

Steunfractielid

Mijn naam is Heleen de Vreugd, moeder van 2 kinderen. Woonachtig in de Rijnsoever waar ik vaak wandel met mijn hond. Fijne omgeving met veel groen, sport, winkels, scholen, bieb en goed bereikbaar met openbaar vervoer. Parkeren voor bewoners is wel een probleem. Verder is huisvesting een aandachtspunt en met name voor jongeren. Wachtlijsten voor een betaalbare huurwoning zijn te lang en de starterslening moet behouden worden. Een centraal gelegen multifunctioneel cultureel centrum zou een mooie aanvulling zijn voor heel Katwijk, zeker nu Tripodia wegvalt. De bibliotheek mag en kan dan blijven zoals het is. Het geld kan dan beter besteed worden en zou de samenhang van de Katwijkse bewoners kunnen verbeteren. Verder heb ik altijd gebruik gemaakt van mijn stemrecht. Ik vond het altijd lastig een partij te kiezen waar ik vertrouwen in had. Helaas heb ik niet het gevoel gekregen dat er naar de inwoners werd geluisterd. Nu sluit ik mij aan bij DURF omdat het verschil zeker gemaakt kan worden. Dit om Katwijk nog mooier te maken, een plaats waar ieder zich prettig voelt.