DURF stelt vragen over woonlastenonderzoek Dunavie

De afgelopen week hebben de huurders van Dunavie het verzoek gekregen mee te werken aan een woonlastenonderzoek. In de brief stellen zij: “Als Dunavie goed inzicht heeft in de knelpunten bij de betaalbaarheid van de woonlasten willen zij met de gemeente en de SHD in gesprek gaan over eventueel te nemen maatregelen”. Blijkbaar ontbreekt dat goede inzicht dus op dit moment. Wat op zich een opmerkelijke zaak is, want dat verwacht je niet van een wooncorporatie als Dunavie. Je zou verwachten dat er genoeg informatie voor handen is. Voor de sociale verhuur geldt dat Dunavie op de hoogte is van de relatie tussen inkomsten en huur van hun klanten. Ook over de overige kosten die de woonlasten bepalen is voldoende informatie beschikbaar. Hieruit zou dus duidelijk naar voren moeten kunnen komen waar de schoen zou wringen. Uit actuele en respectabele informatie als bijvoorbeeld van het CBS, Nibud, de Woonbond, etc. blijkt dat de woonlasten ten opzichtte van het inkomen gemiddeld voor sociale huurders al meer dan 30% zijn geworden en voor de vrije sector de 40% inmiddels is gepasseerd. Genoeg informatie om actie te ondernemen zou men zeggen. Ook interessant is, wat doet Dunavie uiteindelijk met de informatie uit het eigen onderzoek?

Als actueel voorbeeld nemen we de Rooie buurt. Gesteld kan worden dat door verkeerd beleid, met betrekking tot betaalbaarheid, dit tot grote negatieve gevolgen heeft geleid. Wat heeft men daar aan gedaan op basis van onderzoeken...? Niets. Dunavie laat blijken hier ook niets aan te willen doen in dit geval, want zij gaan uit van gekozen beleid. Ook het woordje “eventueel” straalt niet bepaald uit dat Dunavie er echt voor wil gaan. Wat is dan de meerwaarde van dergelijk onderzoek? Wij vragen ons dan ook af met welk idee zij nu naar de gemeente (en SHD) gaan als de resultaten van dit nieuwe onderzoek bekend zijn? Het zou beter zijn dat Dunavie meer met eigen oog kijkt naar de realiteit en gaat anticiperen over wat er zichtbaar in de wijken afspeelt en daarbij gebruik maakt van de reeds aanwezige kennis en informatie. Hier mogen we toch wel van uitgaan dat die aanwezig zou moeten zijn bij een organisatie die al 100 jaar bestaat. Als je dan toch een onderzoek uitvoert, neem dan ook je verantwoordelijkheid en durf van te voren vast te leggen wat de eventuele consequenties zijn van de onderzoeksresultaten.

DURF heeft over het onderzoek de volgende vragen gesteld:

1. Is het college er bekend mee dat Dunavie inmiddels het woonlastenonderzoek gestart is?
2. Is het college er bekend mee dat er bij veel huurders een negatief gevoel aanwezig is over de wijze van uitvoering en de inhoud van de vragen van dit woonlastenonderzoek?
3. Heeft het college een financiële bijdrage en/of een andere vorm van ondersteuning gegeven aan Dunavie voor de uitvoering van een woonlastenonderzoek?
4. In hoeverre heeft het college samengewerkt met Dunavie dan wel voorwaarden gesteld en/of afspraken gemaakt over het onderzoek en welke zijn dat?
5. In hoeverre ziet het college de waarde van dit onderzoek als input voor de nieuwe woonvisie, de prestatieafspraken en het uit te voeren beleid, als het onderzoek door Dunavie zelf bekostigd en uitgevoerd is en de resultaten dus volledig onder hun verantwoordelijkheid verwerkt, geanalyseerd en gerapporteerd zullen worden met de wetenschap dat de SHD dit niet ondersteunt?

Arie van Rooijen (Raadslid DURF)