DURF pleit voor het gemeentelijk referendum

Vanavond vergadert de gemeenteraad over het voorstel om het raadgevend referendum mogelijk te maken. DURF wil dat inwoners meer te zeggen krijgen over onderwerpen die hen aan het hart gaan. Daarom zijn we enthousiast voorstander van het referendum.

DURF is begonnen als een democratiseringsbeweging om meer mensen bij de politiek te betrekken. Ook in de campagne was het een van onze grote speerpunten: referenda en meer democratie. De achterliggende gedachte is daarbij dat wensen en verlangens die opspelen in de samenleving sneller en daadkrachtiger kunnen worden vertaald in politiek beleid. Als burgers machtsmiddelen krijgen als referenda hebben ze immers altijd een stok achter de deur waarmee ze politici scherp kunnen houden. Ook dwingt het partijen beter te luisteren naar wat er speelt op straat, en om hun gezicht vaker te laten zien. Er gaat dus ook heel erg een preventieve werking van uit.

DURF ziet referenda om die reden als een aanvulling, niet een vervanging van de parlementaire democratie. Wij juichen het dan ook toe dat het raadgevend referendum kan worden ingevoerd. Hiermee kunnen we de gemeente Katwijk democratischer maken en nog meer mensen betrekken bij de lokale politiek. De grondwet staat gemeenten weliswaar niet toe bindende referenda in te voeren, maar DURF zal de uitslag van een referendum altijd als zodanig beschouwen – ook al is het lijnrecht in strijd met ons partijprogramma.

DURF meent dat het raadgevend referendum een bouwsteen is om onze democratie te hervormen. Drogredenen dat mensen niet geïnformeerd genoeg zijn om zelf over politieke kwesties mee te beslissen overtuigen niet meer in de eenentwintigste eeuw. Het referendum is een stap in de juiste richting, en wij hopen op brede steun in de gemeenteraad om het referendum in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg ook daadwerkelijk in te kunnen voeren.