DURF: Gelukt! Onze motie voor transparante loting nieuwbouw aangenomen


De motie van DURF  vraagt het college om met projectontwikkelaars afspraken te maken om de transparantie rond de loting te regelen en is aangenomen door een ruime meerderheid.

Al langere tijd wil DURF dat er werk wordt gemaakt van een transparanter systeem rond de loting voor nieuwbouwwoningen. Het is voor veel mensen al langere tijd een ergernis dat bij het loten door projectontwikkelaars volgens de wet geen notaris aanwezig hoeft te zijn. De gemeente kan dit dus niet verplichten, maar wel voorstellen hier afspraken over te maken en dat zal zij nu gaan doen.

Het is uiteindelijk in het wederzijdse belang dat er sprake is van een goede samenwerking en daarom hebben wij er vertrouwen in dat dit zal gaan gebeuren.