DURF: Het gasvrij maken van de Hoornes kost zeven miljoen euro meer

De second opinion over het gasvrij maken van de Hoornes is uitgekomen en het belooft niet veel goeds voor de bewoners van de Hoornes. Het gasvrij maken leek misschien een mooie kans om een lagere energierekening voor bewoners te kunnen realiseren, maar de praktijk blijkt een stuk weerbarstiger. Het is ook belangrijk om te beseffen dat bij veel projecten de kosten uiteindelijk hoger oplopen door een tekort aan geschoolde werknemers en een enorme stijging van de bouwkosten in het algemeen.

Een paar conclusies die nu al kunnen worden getrokken:

- Er is geen sprake van gezamenlijke winst voor bewoners en woningcorporatie, maar zelfs sprake van gezamenlijke achteruitgang. Wie gaat deze rekening betalen? De kans is groot dat kosten voor de woningcorporatie worden doorberekend in de huur.

- Onzekere energieprijs voor in de toekomst.

- Totale investeringen komen nu al 7 miljoen hoger uit.

- De transitiekosten zijn hierbij nog niet meegenomen, anders loopt het investeringsbedrag nog met 9,5 miljoen euro extra op (zie pagina 21 in het rapport).

- Over particuliere woningbezitters: 'Voor een particuliere woningeigenaar kunnen echter dezelfde conclusies worden getrokken. Echter particuliere woningeigenaren zullen via een financieringsconstructie geholpen moeten worden om benodigde voorinvesteringen te kunnen dragen.' (pagina 5) Wat zullen hier de consequenties van zijn? Zullen mensen forse leningen moeten aangaan om de kosten te kunnen dragen? Wij kunnen ons voorstellen dat mensen hier niet op zitten te wachten.

Eerder heeft DURF zich al sceptisch uitgelaten over het gasvrij maken van de Hoornes en wij zien onze vrees door het rapport bevestigd. De komende weken zullen wij zeer regelmatig belangrijke passages uit het rapport uitlichten en u daarover informeren. Wij zijn ook benieuwd hoe de gemeente hier draagvlak voor gaat creëren, want volgens ons is het een boodschap die lastig te verkopen is. Het laat zien dat spreken over de energietransitie makkelijk wordt gedaan, maar dat de praktijk ervoor zorgt dat mensen meer zullen gaan betalen en dat vindt DURF onacceptabel.

Als u in de Hoornes woont en dit leest kunt u ons altijd een bericht versturen en kunnen wij u ook van extra informatie voorzien. Op 23 mei is er een informatieve sessie op het gemeentehuis en is er ook de mogelijkheid voor inwoners om in te spreken.

Lees de volledige second opinion hier: https://katwijk.notubiz.nl/document/7613263/1