DURF: Maatschappelijke Agenda is een bezuinigingsoperatie

De afgelopen maanden is er veelvuldig gesproken over ‘De toekomst van Katwijk’ en de opgestelde Maatschappelijke Agenda (MAG). De campagne om dit onder de aandacht te brengen heeft veelal een positief karakter gehad, maar nu blijkt steeds duidelijker dat het hier vooral zal gaan om een bezuinigingsoperatie op de verstrekte subsidies voor bepaalde verenigingen en organisaties. In de praktijk houdt ‘er moet meer vanuit de samenleving komen’ en ‘we gaan resultaatgericht werken’ in dat er bezuinigd moet worden. DURF heeft hier vanwege verschillende redenen problemen mee en vindt dat duidelijker naar voren moet worden gebracht dat er bezuinigd zal gaan worden.

Heeft het nog wel zin?

DURF vreest dat met de maatschappelijke agenda de verantwoordingsplicht en administratieve lasten alleen maar hoger worden voor goedwillende organisaties en initiatieven; heeft het nog wel zin zullen velen zich afvragen? Ook bestaat de kans dat grote organisaties kleinere verenigingen ‘uit de markt drukken’ en er een verkeerde vorm van concurrentie plaats zal gaan vinden. De verenigingen, vrijwilligers en organisaties waarop een groot deel van Katwijk draait hebben het op verschillende gebieden al zwaar en het is niet in ons belang om hier nog meer druk op te leggen. Dit bleek ook een zorg te zijn van de insprekers afgelopen raadsvergadering.

Hoe meet je de effecten?

DURF steunt het idee dat er bij de verstrekking van grote subsidies ook wordt gekeken naar behaalde resultaten; bij lukraak subsidies uitdelen is niemand gebaat en het accommodatiebeleid moet op de schop. Het jongerenwerk moet nu echt anders worden en de onderlinge samenwerking zou daarbij inderdaad verbeterd kunnen worden. Echter vinden wij het problematisch dat verenigingen kunnen worden afgerekend op bepaalde doelen die niet behaald zijn, terwijl tegelijkertijd wel erg goed werk kan zijn verricht. Soms kan een subsidieontvanger prima werk verrichten met een positieve invloed op de omgeving, maar is dat niet altijd door te vertalen naar meetbare effecten. Het enkel en alleen sturen op behaalde resultaten is daarom voor ons kortzichtig omdat niet alles direct meetbaar is. Daarnaast kan het ook zorgen voor een remmende werking; waarom zou een organisatie een doel zo snel mogelijk willen bereiken als de subsidiekraan daarna dicht wordt gedraaid? Enige vorm van continuïteit ontbreekt en dat is lastig te verduren voor kwetsbare organisaties.

Deze nieuwe manier van werken mag en zal namelijk niet ten koste gaan van mensen die op een laagdrempelige manier zich willen inzetten voor onze gemeente.