DURF: Wielrenners op het strand niet gewenst

DURF heeft zich als enige politieke partij verzet tegen een aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) waardoor het fietsen op strand buiten het zomerseizoen niet langer verboden is. Het strand is het landschap wat voor Katwijk zo bepalend is. De wijdsheid, ruimte en grenzeloosheid zouden het mogelijk moeten maken dat men hier nog van een ongestoorde horizon en van de specifieke natuurwaarden zoals stilte en duisternis, die bij een strand horen, zou moeten kunnen genieten. De laatste jaren vinden er ontwikkelingen plaats die deze kenmerken steeds meer onder druk zetten. Windmolens in zee, de verstedelijking van Katwijk, de jaarrondexploitatie van de strandhoreca, strandhuisjes en de behoefte aan recreatievoorzieningen zijn daar voorbeelden van.

Het besef moet er zijn dat het strand door de natuurlijke krachten van wind, zand en water de eerdergenoemde natuurwaarden scheppen. Natuurwaarden die ook bepalend zijn voor o.a. de fauna. Gedurende het zomerseizoen kan het strand gezien worden als één grote openbare ruimte. En het is goed om van dit openbare karakter af en toe gebruik te maken voor recreatie: alle vormen van sport, evenementen, horeca, zonnebaden, etc.

Echter buiten het seizoen willen wij ernaar streven de verstoringen van de natuurwaarden zoveel mogelijk te beperken. Hiermee willen wij negatieve effecten zoveel mogelijk voorkomen zoals het verstoren van vogels en ook zeehonden die in deze periode het strand gebruiken voor het rusten en/of eten. Ook omdat mensen behoefte hebben aan een omgeving waar rust te vinden is of om lekker “uit te waaien”, moeten wij zo zorgvuldig mogelijk omgaan met deze openbare invulling buiten het zomerseizoen. Nieuwe activiteiten die kunnen leiden tot verhoging van de negatieve effecten zal DURF niet zondermeer accepteren. Fietsen op het strand vinden wij daarom in die zin niet acceptabel.