Herdenken zet aan tot denken

Op 4 mei herdenken wij alle Nederlandse slachtoffers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en bij vredesoperaties zijn omgekomen. Vanavond om 8 uur denk ik aan de vele verzetsstrijders die weerstand boden aan de Duitse bezetting van Nederland tussen 1940 en 1945.

Op een dag als vandaag beseffen wij ons hoeveel slachtoffers er zijn gevallen en hoeveel mensen hun leven riskeerden voor de vrijheid die wij nu nog mogen hebben. Ook is het belangrijk om stil te staan bij grote verworvenheden als onze democratie en rechtsstaat die wij mede dankzij hen kunnen koesteren.

Onze gemeente heeft ook veel verzetsstrijders gekend. Zo was Rijnsburg in de oorlogsjaren een veilige thuishaven voor Joodse onderduikers. De vele Rijnsburgers vonden het hun plicht om de Joodse medeburgers te behoeden voor de verschrikkelijke vervolgingen van de nazi’s. Ook Katwijk en Valkenburg kennen vele verzetsstrijders, zoals de Valkenburger Piet van Duijn en de Katwijkers Josje Barnhoorn en Willem Vooijs.

Laten we juist vandaag onze zegeningen tellen en daaruit de hoop en het zelfvertrouwen putten om voort te gaan op de weg van de vrede. Het is belangrijk dat we deze gebeurtenissen blijven herinneren. Want herdenken zet aan tot denken. Daarom ben ik vanavond 2 minuten stil.

Danny Dubbeldam