Alternatieve woonvormen in kantoorpanden

Eerder schreven wij over het toekomstbestendig maken van onze (winkel)centra. Een onderdeel van ons voorstel was dat er eventueel woningen moeten komen in leegstaande panden. Dit om een goede invulling te geven aan gebouwen waar anders niet genoeg mee wordt gedaan. Om hier een concrete invulling aan te geven, wil DURF zien dat er in de toekomst wordt gekeken naar innovatieve ontwerpen. De laatste jaren zijn er steeds meer bedrijven die vooral op de TU Delft experimenteren met alternatieve woonvormen. Eerder schreven wij al over dit soort initiatieven bij nieuwbouw, maar daarnaast zijn er bedrijven die zich specialiseren in de invulling voor leegstaande panden. Zij richten zich op kant-en-klare cabines waarmee een oud kantoorpand in korte tijd kan worden omgetoverd tot woning.

Een cabine is makkelijk te installeren, goedkoop om te laten maken en kan meerdere keren verplaatst worden. Hierdoor zijn de mogelijkheden voor locaties die geruime tijd leeg staan eindeloos en kunnen daar tijdelijke voorzieningen worden getroffen voor woningen. Ook hoeft dit zich niet te beperken tot de huidige leegstand van winkelpanden, maar kan er ook worden gekeken naar de leegstaande bedrijfspanden in ’t Heen.

Doordat een dergelijke cabine simpel te maken is, kan het worden gezien als een effectief middel om de hoge woningnood tegen te gaan. Eerder was er al interesse vanuit oud-minister Stef Blok om dit soort initiatieven te gebruiken voor grootschalige opvang van statushouders. Ook in Katwijk is de grootschalige vraag naar woningen binnen de gemeente een probleem. De woningnood is een probleem waar de afgelopen jaren veel te weinig aan gedaan is. Momenteel is er een wachtlijst van 5.8 jaar voor een sociale huurwoning en krijgen daardoor steeds minder mensen een woning wanneer zij die hard nodig hebben.

Deze alternatieve woonvormen hoeven natuurlijk niet op grote schaal de toekomst te zijn, maar ze kunnen ons op dit moment wel helpen de huidige woningnood grondig aan te pakken. Het is het absoluut waard om als gemeente te kijken naar de mogelijkheden. Als er wordt geïnvesteerd in het binnenhalen van bedrijven op de Unmanned Valley, waarom dan niet in ondernemingen die op het gebied van innovatieve woonvormen een directe bijdrage kunnen leveren? Als we het gesprek aangaan met deze ondernemingen kunnen we daarmee onze woningzoekende inwoners een stap vooruit helpen.

foto van DURF.