barakken worden toch gesloopt

Onze motie om de vergunning voor de sloop niet te verlenen is 16 januari door de gemeenteraad verworpen. Hierdoor kunnen 14 van de 18 barakken worden afgebroken. Dunea wil in het gebied water winnen en om die reden zouden de barakken moeten wijken.

Wat waren onze argumenten om Dunea niet de vergunning te willen verlenen?

- de erfgoed commissie gaf een negatief advies voor de sloop
- de beslissing wordt overhaast gemaakt en daarmee is weinig inspraak voor burgers met eigen initiatieven
- alternatieve varianten waarbij er minder barakken hoeven te worden gesloopt zijn onvoldoende onderzocht
- Dunea kan ook in andere gebieden aan waterwinning doen

Er is nu een focus op slechts één optie. Hierdoor ontstaat er wat ons betreft tunnelvisie en als DURF vinden wij dat uitermate jammer. De barakken kun je ten slotte maar één keer slopen. Een brede, weloverwogen keuze waarbij oog is voor een variant met behoud van erfgoed en voldoende groen is dan van onschatbaar belang. Maar omdat we de tijd niet krijgen om alternatieven verder uit te laten werken, ontbreekt op dit moment die eerlijke keuze en afweging. Wellicht zouden er andere opties zijn waarbij de barakken wél bewaard konden worden

Helaas dacht een meerderheid van de raad daar anders over. We danken de SGP, KiesKatwijk, PvdA, D66 en Fractie Smits voor hun steun voor onze motie.