Belangrijke initiatieven voor 4 en 5 mei 2020

In februari heeft DURF raadsvragen gesteld over de activiteiten op 4 en 5 mei in de gemeente Katwijk voor het herdenkingsjaar 2020. Dit is een bijzonder jaar, omdat wij dan 75 jaar vrijheid vieren en herdenken. Eerder is er een intentieverklaring gesloten tussen de Vereniging Nederlands Gemeenten en het Nationaal Comité 4 en 5 mei om extra activiteiten te realiseren zoals ‘Vrijheidsmaaltijden’, een tijdelijk Holocaustmonument en/of de zogenoemde ‘Vrijheid-express’. Wij wilden graag zien of deze extra activiteiten ook mogelijk zouden zijn in onze gemeente en of de gemeente hierin een ondersteunende rol zou kunnen spelen.

Uit de beantwoording blijkt dat de gemeente zich heeft aangemeld bij het Nationaal Comité 4 en 5 mei om delen van het programma aan te laten sluiten op het landelijk programma en dat hier ook budget voor vrijgemaakt zal worden. De Vrijheidsmaaltijden zullen hier ook onderdeel van zijn en de organisatie zal worden opgepakt door de Samenwerkende Oranjeverenigingen. Daarnaast zal ook het tijdelijke Holocaustmonument onderdeel zijn van het programma om op die manier ook de Joodse inwoners uit Katwijk te herdenken die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Ook zal er in de toekomst nog de mogelijkheid zijn voor inwoners en verenigingen om ideeën en initiatieven in te brengen.

Al met al zijn wij erg tevreden met de beantwoording en zijn wij erg benieuwd naar het uiteindelijke lustrumprogramma. DURF wenst de organisatoren veel succes bij het opstellen daarvan!

De antwoorden kunt u ook hier lezen: https://katwijk.notubiz.nl/document/7431152/1