Betere communicatie rondom huren

De huur is bij de meeste gezinnen de grootste uitgavenpost en een verhoging is direct van invloed op de woonlasten. Ieder jaar is het maar afwachten wat de wooncorporatie vastgesteld heeft. DURF wil dat de gemeente afspraken gaat maken met Dunavie om duidelijker naar huurders te communiceren waar de huurverhogingen op zijn gebaseerd en deze niet uit de lucht komen vallen.

Later in het jaar zullen wij hierover een voorstel indienen.