Betere ondersteuning voor mensen met een licht verstandelijke beperking

Nederland telt zo’n 2,5 miljoen mensen met een lichtverstandelijke beperking, dat is ongeveer 1 op de 6 inwoners. De groep mensen met een licht verstandelijke beperking is heel gevarieerd. Veel mensen lukt het om goed mee te komen in de maatschappij, maar voor een groeiende groep blijft dit lastig. Dit blijkt onder andere uit de vraag naar ondersteuning die onder deze doelgroep blijft toenemen. Factoren die in deze context genoemd worden zijn een steeds complexer wordende samenleving, gebrek aan goede ondersteuning en de (vaak) beperkte herkenbaarheid van mensen met een licht verstandelijke beperking.

DURF vindt het van groot belang dat iedereen in onze gemeente kan meedraaien en zijn of haar potentieel volledig kan benutten. Het zou daarom vanzelfsprekend moeten zijn dat deze doelgroep ook in de gemeente Katwijk de juiste ondersteuning en dienstverlening krijgt. DURF heeft schriftelijk het college gevraagd waar er verbeteringen mogelijk zijn en of de gemeente hier actief aan de slag mee gaat.

Als het aan DURF ligt komt er namelijk in de gemeente Katwijk een loket speciaal voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Bij zo’n loket zijn mensen getraind hoe ze omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking, omdat duidelijk taalgebruik en actief luisteren erg belangrijk is voor deze doelgroep.

Ook zijn wij benieuwd of het wijkteam in Katwijk over voldoende kennis beschikt om passende hulpverlening te bieden aan mensen met een beperking. Daarnaast vragen wij ons af in welke mate de aanpak verschilt met die van omliggende gemeenten.

DURF wacht de beantwoording van het college af en zal u daarover zo snel mogelijk informeren!