Bibliotheek is breekpunt

Bibliotheek in de Noordzeepassage breekpunt voor DURF 

Gisteren werd een motie vanuit de oppositie om het onderzoek naar plaatsing van de bibliotheek in de Noordzeepassage stop te zetten, afgewezen door de collegepartijen (CDA-CU-SGP). Eerder gaven nota bene van dezelfde coalitiepartijen de SGP (Stemwijzer) en de ChristenUnie (Katwijksche Post) aan tegen een bibliotheek in de Noordzeepassage te zijn. Begrijpt u het nog? Het is tijd dat men stopt inwoners voor de gek te houden met het idee dat dit peperdure project doorgang zal vinden en het is tijd dat de oppositie definitief op haar strepen gaat staan. DURF zal daarom geen enkele steun verlenen aan een college van B&W waarin er plannen zijn opgenomen om de bibliotheek in de Noordzeepassage te vestigen.

Eerder is al gebleken dat het draagvlak voor deze nieuwe locatie erg laag is - in de Stemwijzer heeft al ruim 75% aangegeven tegen te zijn. Dit is, als je alle feiten op een rijtje zet, ook volstrekt logisch. De onzekerheid voor ondernemers zal alleen maar toenemen, het totale kostenplaatje is veel te hoog en niet de hele gemeente profiteert ervan. Wie uit Katwijk Noord, Rijnsburg, Valkenburg of Katwijk a/d Rijn zal speciaal naar Katwijk aan Zee gaan om de bibliotheek te bezoeken? Een cultuurcentrum dat samen wordt ontwikkeld met marktpartijen (‘Cultuurcentrum nabij N206’) geniet daarom onze voorkeur.

DURF heeft er lang over nagedacht of dit de juiste weg is om in te slaan. Van een onderwerp een breekpunt maken, is niet iets wat je zomaar doet, maar waar je goed over na moet denken. De afgelopen maanden is er erg veel gesproken over de nieuwe bibliotheek en muziekschool in de Noordzeepassage, waarbij directe taal niet werd geschuwd door verschillende partijen.

Wij vinden het belangrijk duidelijkheid te scheppen naar de inwoners van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Als alle oppositiepartijen nu duidelijk maken dat ze niet in een college stappen waar ze vóór de bibliotheek in de Noordzeepassage stemmen, achten wij de kans klein dat dit plan doorgang zal vinden.

De oppositiepartijen die zich verzetten tegen de bibliotheek kunnen nu kleur bekennen. De inwoners van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg die gaan stemmen hebben het recht om te weten hoe hard partijen hierin staan. Als partijen ruimte overlaten voor een compromis, dan blijft er bepaalde onzekerheid ontstaan voor de verkiezingen van 21 maart. DURF wil graag laten zien waar wij deze verkiezingen voor staan en daarom scheppen wij over dit onderwerp duidelijkheid.

Februari 2018