Bushalte Nieuw Brittenburg behouden!

Vandaag heeft DURF vragen gesteld aan het college over de toekomstige route van het R-net. In de huidige plannen zullen de bussen van R-net alleen de Tramstraat/Vuurbaak aandoen en niet stoppen bij de bushalte Nieuw Brittenburg. Dit is opvallend, want in de drukke zomermaanden is dit een halte die veel gebruikt wordt door bezoekers.

Eerder is er door de Algemene Ouderen Bond Katwijk een terecht punt gemaakt over de halte die op de Tramstraat zou verdwijnen en gelukkig is dat nu van de baan. Voor ons is het zaak om nu ook de andere haltes op de juiste manier te spreiden en op dit moment is dit volgens ons niet het geval. DURF wil daarom van het college weten of de R-net bussen in de zomermaanden ook zouden kunnen stoppen bij de bushalte Nieuw Brittenburg.

De winkeliersvereniging Zeezijde, de vereniging van strandexploitanten en VVV Katwijk hebben vandaag in het Leidsch Dagblad ook aangegeven dat zij liever een andere verdeling van haltes voor zich zien. Wij begrijpen deze vraag en willen daarom graag dat er naar een oplossing wordt gezocht.

DURF heeft de volgende vragen gesteld:

1. Wat zijn de gemiddelde in- en uitstapcijfers van de lente- en zomermaanden voor de haltes Nieuw Brittenburg, Noordeinde, Tramstraat en Duinoord?

2. Deelt het college de mening dat het uitgangspunt zou moeten zijn om de drukste haltes aan te doen met R-net? Zo nee, waarom niet?

3. Zou het college zich willen inspannen om in de zomermaanden de R-net bussen te laten stoppen bij de halte Nieuw Brittenburg zodat (gedeeltelijk) aan de wensen van de Katwijkse ondernemers voldaan kan worden en strandgangers/bezoekers gemakkelijk en dichtbij kunnen worden afgezet? Zo ja, hoe gaat het college zich hier voor inspannen? Zo nee, waarom niet?