Cleijn Duijn mogelijk ook gasvrij

In het rapport ‘Aanzet transitievisie warmte Holland Rijnland’ wordt gekeken hoe in Katwijk gasvrij kan worden gemaakt en kan overschakelen op warmte. In 2021 moet Katwijk een transitievisie hebben waarin duidelijk wordt hoe en welke wijken er in 2030 van het gas af zijn gehaald, maar uit dit rapport komt duidelijk naar voren dat dit waarschijnlijk de Hoornes-West, Hoornes-Oost en Cleijn Duin zullen zijn.

Het idee is dat in wijken met relatief veel hoogbouw het gemakkelijker is om de gezamenlijke stap te zetten naar een warmtenet dan wanneer er veel laagbouw is. Ook het feit dat er veel huurders van Dunavie in Cleijn Duin wonen ‘vergemakkelijkt’ het proces om inwoners mee te krijgen. Op dit moment is het gelukkig nog zo geregeld dat 70% van de huurders moet instemmen met grootschalige renovatieplannen en wij zouden ons kunnen voorstellen dat een meerderheid van de huurders de plannen van de gemeenteraad afwijst. Het eerder genoemde rapport stelt over de kosten:

‘Het is nog onduidelijk wie de investeringskosten gaat dragen, maar linksom of rechtsom is het uiteindelijk toch de Nederlandse burger die het moet betalen. De overheid kan wel schuiven met subsidies en belastingen om de lasten zo goed mogelijk te verdelen. Voor de hele regio Holland Rijnland wordt verwacht dat de totale jaarlijkse kosten van een duurzame warmtevoorziening voor woningbouw en utiliteit in 2050 ongeveer 30% hoger liggen dan de jaarlijkse kosten in 2050 wanneer nog steeds gebruik zou worden gemaakt van HR-ketels en aardgas.’

Eerder zijn de plannen al bekend gemaakt om de Hoornes gasvrij te maken en deze week werd bekend dat dit definitieve besluit hoogst waarschijnlijk in april 2020 door de gemeenteraad moet worden genomen. DURF maakt zich grote zorgen over de aankomende veranderingen en wij vrezen dat de rekening linksom of rechtsom alsnog bij de huurders en particulieren komt te liggen. Het is voor ons onacceptabel dat de lasten voor inwoners zullen stijgen doordat de plannen en uitwerking daarvan nadelig uitvallen. Aanstaande donderdag zullen wij hier in gemeenteraad ook over spreken als wij onze moties over het Klimaatakkoord zullen indienen.