Democratiseer Katwijk!

Democratie is een trein die niet stopt op het moment dat de verkiezingen achter de rug zijn. Het is belangrijk dat inwoners gedurende de volgende raadsperiode ook betrokken blijven bij de besluiten die er worden genomen. Dit verbetert het vertrouwen in de (lokale) politiek en het draagvlak voor raadsbesluiten. Het besluit rondom de nieuwe hoofdbibliotheek is een typisch voorbeeld waarbij er sprake is van een democratisch deficiënt. Om het democratiseringsproces vorm te geven doen wij in ons verkiezingsprogramma verschillende voorstellen. Het gemeentelijk referendum is daar het belangrijkste onderdeel van. Wij kiezen ervoor om in de gemeente het raadgevend en raadplegend referendum mogelijk te maken. Hierdoor kunnen burgers de gemeenteraad te allen tijde terugfluiten en blijven zodoende het laatste woord houden. De uitslag van zo'n referendum zou voor ons dan ook bindend zijn. Op deze voorstellen zullen wij in ons programma uitgebreid terugkomen!