Duidelijkheid over fijnstof HoorneslaanDe afgelopen tijd zijn er veel inwoners geweest die zich zorgen maken over de uitstoot van fijnstof op de Hoorneslaan door het toenemende aantal files rond de spits. Wij hebben daarom informatieve vragen gesteld aan het gemeentebestuur om te vragen wat er uit de metingen is gekomen:

1. Is er enig idee wat de files op de Hoorneslaan doen met de uitstoot van fijnstof?
2. Zo nee, waarom wordt op dit moment de fijnstof niet gemeten?
3. Zo nee, is de gemeente nog van plan om op dit moment op fijnstof te meten?
4. Zo ja, valt de uitkomst binnen de gestelde normen van de gemeente?