DURF: Aanpak stageplekken hard nodig

DURF maakt zich ernstig zorgen over het alsmaar oplopende tekort aan stageplekken en leerplekken binnen de regio. Sinds het begin van de coronacrisis is het landelijke tekort opgelopen tot 19.000 plekken. Ons raadslid Danny Dubbeldam trok aan de bel en heeft begin september het college vragen gesteld over de forse daling mbo-stageplekken: “Als we niets doen, dreigt er een verloren generatie mbo-studenten te ontstaan.” Voor een mbo-student is het afronden van een stage een verplicht onderdeel van de opleiding.

Wij zijn tevreden met de beantwoording van het college die is gekomen en hopen op snelle resultaten. Het college heeft aangegeven in gesprek te gaan met onderwijsinstellingen om te kijken hoe het tekort aan stageplek kan worden opgelost. Ook gaat de gemeente zelf kijken of het mogelijk is om meer stageplekken intern te kunnen aanbieden. De gemeente Katwijk is in samenwerking met het mboRijnland, aan het onderzoeken hoeveel mbo-studenten binnen de gemeente Katwijk geen stageplek kunnen vinden.

Heb je zelf nog ideeën rond het aanbod van voldoende stageplekken? Reageer vooral en laat het ons weten!