DURF aanwezig bij themacafé over openbaar vervoer, ook gesproken over de nachtbus

Vorige week stond er bijeenkomst in het Brasserie Park (overigens ‘slecht bereikbaar met het openbaar vervoer’, volgens een aanwezige) op de agenda over het openbaar vervoer, mobiliteit, doelgroepenvervoer en natuurlijk voor ons de nachtbus. De komende tijd wordt er gewerkt aan de OV-visie, die moet vervolgens weer de basis vormen voor de nieuwe aanbesteding voor het openbaar vervoer in 2022 voor regio Zuid-Holland Noord.

Op deze avond konden wij daar als raadsleden input voor leveren en wij hebben benadrukt dat de mogelijkheden voor nachtelijke vervoer erin verwerkt moeten worden. Voor DURF is natuurlijk een van de speerpunten dat er in de regio sprake moet zijn van nachtelijk vervoer om te kunnen voldoen aan de vraag die er in deze tijd is. Het was goed om te horen dat het zou worden ‘meegenomen’ en er verder over gepraat zou worden. Alleen is dit natuurlijk niet genoeg.

DURF heeft hier enkele partijen gesproken die ook groot voorstander zijn van nachtelijk vervoer in de regio Holland Rijnland. Als we dit willen realiseren moeten we dit in regionaal verband gaan aanpakken en wij geloven er nog steeds in dat dit mogelijk is. Al helemaal als dit samen kan vallen met de nieuwe aanbesteding en afspraken die worden gemaakt over het openbaar vervoer voor 2022. De komende weken gaan we aan de slag om dit regionaal meer bekendheid te geven. Dit gaat snel een vervolg krijgen (verwacht eind september/begin oktober)!

Verder werd er gesproken over de toekomstige samenwerking tussen het doelgroepenvervoer en het openbaar vervoer. Dit is van belang voor veel mensen die hier gebruik van maken en het is goed dat wij hier een vinger aan de pols houden. De samenwerking mag niet ten koste gaan van de kwaliteit en de efficiëntie. Als de samenwerking goed wordt ingevuld dan kan dit er juist voor zorgen dat mensen die gebruik maken van het doelgroepenvervoer efficiënter, kwalitatiever en met meer aanbod kunnen worden geholpen.