DURF: Blij met extra woningen voor alleenstaanden en starters bij FrederiksoordEind januari werd bekend dat er 18 extra XS-woningen worden toegevoegd aan de plannen voor Frederiksoord Zuid. Dit zijn kleine woningen voor jongeren en alleenstaanden die hierdoor betaalbaarder kunnen worden aangeboden. Het college heeft zich hiervoor ingezet naar aanleiding van een motie van DURF vorig jaar om meer woningen op deze locatie voor alleenstaanden en jongeren te realiseren. Het kan natuurlijk altijd meer, maar het is goed om te zien dat deze 18 woningen extra bij het eerder gestelde doel van 285 woningen zullen komen. In het project worden er ook ongeveer 71 sociale huurwoningen gerealiseerd.

Wij willen duidelijk maken dat het voor ons belangrijk is om bij toekomstige woningbouwprojecten meer woningen te realiseren dan oorspronkelijk het doel is geweest. Er is sprake van een wooncrisis en steeds meer jongeren, alleenstaanden en starters zijn op zoek naar een woning. Bij toekomstige projecten zal de inzet van DURF dan ook zijn om extra woningen te realiseren, want uiteindelijk is bouwen de belangrijkste oplossing om het woningentekort tegen te gaan.