DURF dient motie in over woonplicht

De woningmarkt is oververhit geraakt door een gebrek aan woningen, speculatie door particuliere beleggers en een toenemend aantal mensen dat op zoek is naar een betaalbare woning. Het Kadaster heeft aangegeven dat van alle woningen die in 2017 werden verkocht, een op de twintig door beleggers werd opgekocht. Voor DURF is het klip en klaar: woningen zijn om te wonen en niet om mee te beleggen. Het is een taak van de politiek om te voorkomen dat nieuwbouwwoningen in handen vallen van beleggers, maar beschikbaar komen voor gezinnen en starters die hard op zoek zijn naar een huis.

Als onze motie bij de Algemene Beschouwingen wordt aangenomen dan komt er een zelfbewoningsplicht van drie jaar en moet er een plan worden gemaakt om te voorkomen dat ‘sociale koopwoningen’ ook daadwerkelijk bestemd blijven voor deze doelgroep. Kopers mogen een periode gedurende drie jaar hun woning niet onderverhuren. Katwijk zal deze nieuwe maatregelen moeten gaan treffen om het woningaanbod in de toekomst op peil te kunnen houden en daar hoort dit voor ons ook bij.

Vindt u het ook belangrijk dat nieuwbouwwoningen bestemd blijven voor inwoners die een woning zoeken? Reageert u vooral hieronder! DURF heeft goede hoop dat de motie morgen wordt aangenomen.