DURF en CDA stellen vragen over veilige Hoorneslaan voor slechtzienden

Het afgelopen voorjaar zijn er werkzaamheden verricht op de Hoorneslaan in Katwijk. Het nieuwe straatbeeld wordt door velen als positief ervaren, voor visueel beperkten is het echter nog niet optimaal: zij kunnen zich er niet goed voortbewegen. Dit kwam duidelijk naar voren toen raadsleden Jacco van Duijn (CDA) en Danny Dubbeldam (DURF) onlangs het gesprek aangingen met het Platform Gehandicaptenbeleid Katwijk. Dit platform zet zich in voor een beter en toegankelijk Katwijk door mensen te informeren over het leven met een beperking. Bovendien stimuleren zij de gemeente om zoveel mogelijk rekening te houden met mensen die leven met een lichamelijke- of verstandelijke beperking.

Van Duijn: “Op de Hoorneslaan heeft de gemeente Katwijk te weinig rekening gehouden met visueel beperkten.” Waar voorheen geleidelijnen (ribbels op de stoeptegels voor slechtzienden) op de stoeptegels aanwezig waren zijn deze in de nieuwe situatie (deels) weggehaald. Slechtzienden zijn afhankelijk van deze geleidelijnen om zich te kunnen oriënteren. Wanneer een geleidelijn stopt dan denkt een slechtziende bijvoorbeeld dat er een sloot aan komt. Het geeft aan hoe belangrijk een toegankelijke verkeerssituatie voor hen is. Naast de geleidelijnen zijn ook de zebrapaden – onmisbaar voor slechtzienden – weggehaald. Een zeer onwenselijke situatie voor de fracties van het CDA en DURF, daarom vragen zij het college onder meer waarom ervoor gekozen is dit zebrapad te verwijderen en waarom er geen geleidetegels zijn geplaatst. Dubbeldam: “Als de gemeente hieraan kan voldoen, dan kan er worden toegewerkt naar een veilige situatie op de Hoorneslaan voor iedereen.”