DURF en CDA: meer AED's in Katwijk

Donderdag 29 november deed Rijnsburger Piet Heemskerk een oproep voor meer AED’s in Rijnsburg. In zijn directe omgeving wonen veel senioren en meneer Heemskerk wil de helpende hand bieden als dit nodig is. Jaarlijks krijgt een op de 1000 Katwijkers een hartstilstand. Voor hen is snel starten met reanimeren van levensbelang. Als er gewacht moet worden op een ambulance voordat een reanimatie gestart wordt, dan is de overlevingskans nog maar 5 à 10 procent. Wordt er echter binnen 3 à 4 minuten gestart met reanimeren, dan kan de overlevingskans oplopen tot 60%. In de gemeente Katwijk zijn in enkele wijken al veel AED’s aanwezig, maar deze zijn niet de gehele dag beschikbaar voor alle burgers.

In geval van nood, buiten openingstijden van deze panden, zijn deze plaatsen niet openbaar toegankelijk. Zelfs de AED’s op het gemeentehuis en bij het politiebureau zijn niet 24/7 bereikbaar. Daarnaast zijn tal van AED’s in huizen of bedrijven gevestigd, waardoor mensen genoodzaakt zijn iemand te kennen met een sleutel van één van deze gebouwen om de AED te kunnen pakken. Dit zijn kostbare minuten, die in geval van nood niet wenselijk zijn.

Het is van belang dat het aantal toegankelijke AED’s in de gemeente Katwijk gaat toenemen en daarom zijn wij blij dat er momenteel zijn in de Kievitlaan, Zuiderkruis, Bomschuitstraat en Zeester initiatieven gestart om een AED in de buurt te kunnen plaatsen. Jacco van Duijn van het CDA en Sonny Spek van fractie DURF zouden graag willen zien op welke manier de gemeente hierin ondersteund en of dit in de toekomst kan verbeteren. Ook zijn wij erg benieuwd of de gemeente voornemens is om in de toekomst reanimatiecursussen te organiseren. Het faciliteren van reanimatiecursussen kan op een laagdrempelige manier gebeuren en daarmee veel mensen helpen.

Om dit te bewerkstelligen hebben de fracties van CDA en DURF vragen gesteld aan het college. Als we een goed en duidelijk georganiseerd AED-netwerk hebben dan kan dat levens redden!