DURF: Forse bezuinigingen treffen Katwijk de komende jaren, hier een overzicht

Het hing al een tijd in de lucht, maar gisteren werd het aan ons bevestigd door de ‘Kaderbrief’ van het college: er moet de komende jaren miljoenen euro’s worden bezuinigd om de gemeentelijke begroting rond te krijgen. De vraag is nu welke keuzes wij als gemeenteraad zullen maken en waar wij onze prioriteiten leggen. Om te beginnen: wat valt er op aan de voorstellen?

De begroting van Katwijk moet onder andere door de stijgende uitgaven in balans worden gebracht de komende jaren. In 2020 moet er minimaal 4,7 miljoen aan besparingen worden gerealiseerd; 1,6 miljoen meer dan eerder vanuit werd gegaan. Er worden ongeveer 39 maatregelen voorgesteld om te kunnen bezuinigen, bekijk ze hier: https://katwijk.notubiz.nl/document/7662546/1.

Een overzicht van opvallende voorstellen:

- Op het welzijnswerk (de bibliotheek en het Welzijnskwartier) moet in 2022 maar liefst 1 miljoen euro worden bezuinigd en dat wordt gedaan aan de hand van de Maatschappelijke Agenda (zoals wij al eerder zeiden dat dit een bezuinigingsactie is). Het Welzijnskwartier organiseert belangrijke initiatieven voor het jongeren- en ouderenwerk, integratie, mantelzorgondersteuning, sport, leefbaarheid en nog veel meer. In dit stadium is het absoluut nog niet te zeggen waar er dan eventueel bezuinigd zal worden, maar het is een fors bedrag in verhouding tot de totale begroting (bibliotheek 1,4 miljoen en het Welzijnskwartier 3,8 miljoen).

- Er is het voornemen om Dierenweide Westerhaghe af te stoten. Een maatregel die ons bij voorbaat al in het verkeerde keelgat is geschoten doordat het een van de weinige plekken is waar dieren in een bebouwde omgeving zijn geplaatst en de plek een educatief karakter heeft. Veel vrijwilligers werken hier om de dierenweide te onderhouden en bepaalde afspraken uit het verleden zijn niet volledig nagekomen. De petitie om deze dierenweide te blijven behouden is al meer dan 1000 keer getekend binnen amper 24 uur tijd. Wij hopen dat deze bezuinigingen niet ten koste gaan van de Dierenweide Westerhaghe en daar zal DURF zich ook voor inzetten.

- Er moet de komende jaren 97.500 euro worden bezuinigd op het openbaar groen en daarom moeten er gebieden worden aangewezen waar er minder onderhouden gaat worden. Het college ziet ook mogelijkheden om bij een nieuwe aanbesteding te bezuinigingen; momenteel is er nog een contract met de Maregroep tot 2020.

- Er wordt voorgesteld om de evenementensubsidie voor SKA met oud en nieuw structureel met 10.000 euro te verlagen. Dit is volgens het college mogelijk door de nieuwe opzet van het evenement.

- Een opvallend voorstel is om de poep op hondenuitrenplaatsen niet langer op te ruimen en dat levert de gemeente een bedrag van 15.500 euro op jaarbasis op.

- De muziekschool wordt ‘afgestoten’ van de gemeente en het gebouw wordt verkocht. Er blijft wel een (lager) bedrag beschikbaar voor muziekinitiatieven vanuit de Maatschappelijke Agenda en voor de minima blijven er middelen om muziekonderwijs te volgen.

 

De vraag die de komende weken centraal komt te staan: waar kiezen we voor? Moet er meer bezuinigd worden op onze welzijnsorganisaties? Kan er gekeken worden naar de grote van de eigen organisatie? Of moet er toch strikter worden gekeken naar de verduurzamingsplannen en/of het wegenbeleidsplan? DURF zal kritisch kijken naar de huidige bezuinigingsvoorstellen en ook met mogelijke alternatieven komen. De voorstellen van het college zijn gelukkig niet definitief en DURF is erg benieuwd waar u bepaalde prioriteiten legt.