DURF: geen totaalverbod vuurwerk: werk alternatieven uit

erder dit jaar wilde een meerderheid van de gemeenteraad een volledig vuurwerkverbod. DURF vond dit een ondoordacht voorstel, omdat er juist op landelijk niveau nieuwe regels komen rond vuurwerk. Katwijk kan dan wel een volledig verbod invoeren, maar dat heeft weinig zin vanwege de beperkte handhaving en inwoners vuurwerk ergens anders kunnen kopen.

Wij hebben daarom de gemeente verzocht om bij de uitwerking van het vuurwerkverbod ook alternatieven uit te werken waar vuurwerk nog wél is toegestaan en de landelijke regels worden gevolgd. Die alternatieven worden na de zomer in de gemeenteraad besproken. Op die manier hopen wij dat er geen ondoordachte beslissingen rond vuurwerk worden genomen en het plezier van Oud & Nieuw zoveel mogelijk gewaarborgd blijft.