DURF: Kies voor alternatieve bezuinigingen

Vorige week stroomde het gemeentehuis vol met insprekers en betrokken inwoners die hun stem lieten horen over de aangekondigde bezuinigingen. Het was een intense avond waarop mensen hun persoonlijke en bijzondere verhalen deelden over het muziekonderwijs, welzijnswerk en natuurlijk de dierenweide. Wij willen iedereen bedanken die de moeite heeft genomen om zijn of haar stem te laten horen.

Als DURF zijnde hebben wij geprobeerd om een realistisch alternatief tegenover de aangekondigde bezuinigingen te stellen. Enkel de aangekondigde maatregelen afkeuren is niet realistisch; het is ook van belang dat er naar concrete andere opties wordt gezocht. Deze zullen ook niet altijd in goede aarde vallen, maar wij denken dat het een pakket is waarbij minder druk komt te liggen bij de Katwijkse bevolking en culturele sector.

Het alternatieve pakket bestaat uit drie kernpunten: wegen, duurzaamheid en toerisme. Het komende wegenpakket bestaat uit onderhoudskosten, verduurzaming en participatie. Dit gaat om hoge bedragen, want bijvoorbeeld enkel voor verduurzaming en participatie wordt bijna 400.000 euro op jaarbasis uitgetrokken; dit is meer dan de jaarlijkse besparing op de muziekschool. Door hier gedeeltelijk op te bezuinigen blijft er genoeg over voor de onderhoudskosten zodat er nog steeds goede wegen zullen zijn in onze gemeente. Voor het verduurzamen van Katwijk worden de komende jaren alleen maar meer financiële middelen gebruikt: oplopend van 175.000 euro in 2020, 350.000 in 2021 en 850.000 in 2023. De gemeente moet zich hier de vraag stellen of het energieprogramma niet te omvangrijk is en of hier niet overbodige taken moeten worden geschrapt. Ook moet er worden gekeken naar de bijdrage die toeristen momenteel leveren aan onze gemeentelijke voorzieningen. Op dit moment is de toeristenbelasting van Katwijk nog steeds fors lager dan van andere kustgemeenten; zelfs bij een relatief forse verhoging kunnen wij onder het gemiddelde van andere kustgemeenten blijven.

Deze opbrengsten leveren ons de ruimte op om de bezuinigingen op de muziekschool, welzijnskwartier en de dierenweide fors minder hard in te laten slaan. Er kan daarmee transitieperiode worden gecreëerd om de muziekschool en het welzijnskwartier zelf te laten bekijken waar er mogelijk een efficiëntieslag kan worden gemaakt. Dit geeft de organisaties de broodnodige ruimte om met een onderbouwde visie voor de toekomst te komen.