DURF: Koestal veiliger, leefbaarder en netter

Eind oktober heeft DURF verschillende vragen gesteld aan het gemeentebestuur over de situatie in de Koestal. Eerder werden wij benaderd door verschillende inwoners die vinden dat het tegenwoordig minder fijn wonen is. Wij willen daarom graag weten:

- Wat gaat er nu worden gedaan om drugsoverlast tegen te gaan?
- Hoe staat het met Dunergy specifiek in de Koestal?
- Zijn er mogelijkheden om ondergrondse containers te plaatsen?
- Is het gemeentebestuur tevreden over de integratie van statushouders in de wijk?