DURF maakt werk van zitbank noord-boulevard

‘Onhandig’, ‘absurd’ en ‘onnadenkendheid’ zijn zomaar een aantal termen die je te binnen schieten als je de nieuwe ‘zitbank’ bekijkt op de noord-Boulevard. De bank in kwestie heeft ruim 40.000 euro gekost en zorgt over het algemeen voor louter onvrede. Het is zaak dat hier wat aan gedaan gaat worden.

DURF had daarom samen met Nelly Smits, van de Fractie Smits, een afspraak met dhr. Bouwe van Rijn om te praten over de afgelopen periode en hoe hij graag zou zien dat het zou worden ingericht. Hij liet ons, zoals waarschijnlijk al door velen opgemerkt, zien waarom het in de praktijk zeer onhandig is voor ouderen om een babbeltje te maken of überhaupt te zitten. Ook vertelde hij hoe belangrijk het is voor ouderen (en jongeren) om daar een normale plek te hebben waar zij met verschillende groepen gedurende de dag samen kunnen komen. Het lijkt er dan ook op dat de mensen die vaak aanwezig waren op de oude banken niet goed zijn betrokken bij het ontwerp van een nieuwe bank. Het enige wat zij willen is een bank waarop zij normaal kunnen zitten en een gesprek met een groepje mogelijk is. Zoals dit voorheen ook het geval was.

Ik kan mij zo voorstellen dat u denkt: Waarom wordt er zo’n heisa gemaakt over een bank? Zijn er geen belangrijkere zaken om te bespreken? Dat is deels begrijpelijk, maar desondanks vinden wij dit iets om achteraan te gaan. Het plaatsen van een bank die voor veel mensen een sociale functie heeft is meer dan alleen een ‘bankje’. Daarbij overwegende dat de burgerparticipatie niet goed is uitgevoerd, er sprake is van een kostenplaatje van 40.000 euro en de bank praktisch niet goed in elkaar zit is voor ons genoeg om hier werk van te maken. Je mag toch van de gemeente verwachten dat zij in staat is om een fatsoenlijke bank te plaatsen en daarover na te denken?

DURF gaat de komende tijd aan de slag om deze miskleun te verhelpen. Later deze maand zullen we vragen aan het college stellen over de totale kosten die zijn gemaakt om de eerdere banken te verplaatsen naar de zuid-Boulevard. Dit om een beeld te krijgen van de totale kosten die tot nu toe in dit project gemaakt zijn. In september moet er dan worden gekeken wat het alternatief voor de huidige bank met de overgebleven financiële middelen. Het laatste woord is hier dan ook nog niet over gesproken!