DURF: Niet extra betalen voor restafval, maar nascheiding

Afgelopen maand kwam het college met het voorstel dat inwoners moeten gaan betalen voor hun restafval. Het college kwam tot dit besluit omdat de kosten voor het verbranden van restafval en daardoor de afvalstoffenheffing steeds verder stijgen. DURF is tegenstander van het extra betalen voor restafval en pleit in plaats daarvan voor de overstap van bronscheiding naar nascheiding. Laten we niet blijven investeren in iets dat niet werkt. We moeten kiezen voor een variant die beter is voor onze inwoners.

Het extra betalen voor het restafval brengt een aantal nadelen met zich mee. Veel mensen hebben momenteel al weinig ruimte in hun appartement voor de containers waarin ze gesorteerde afval moeten gooien. Het zal zorgen voor het dumpen van afval en zullen mensen expres het restafval in de verkeerde containers (zoals PMD en GFT) gooien om kosten te besparen.

Inmiddels klagen ook afvalbedrijven. Zij signaleren dat het gescheiden afval steeds minder geschikt is voor recycling, aldus een woordvoeder van de vereniging van afvalbedrijven afgelopen maand in de NRC. Zo werd in 2017 meer GFT opgehaald, maar werd er minder compost van gemaakt, dit komt omdat de vervuiling toeneemt. De meeste vervuilde stromen gescheiden afval komen uit gemeenten waarin de tarieven van de hoeveelheid aangeboden restafval is ingevoerd, zoals Katwijk nu ook wil gaan doen.

Volgens onderzoek van de VU Amsterdam blijkt dat gemeenten die aan nascheiding doen, meer herbruikbaar materiaal ophalen dan gemeenten die scheiden aan de bron. Zo stapte Rotterdam vorig jaar over en dat is een groot succes geworden. Er wordt tien tot twaalf keer meer plastic, metaal en drinkpakken uit het restafval gehaald dan toen inwoners dat zelf nog behoorden te doen.

Als het aan DURF ligt kiest onze gemeente voor nascheiding en wordt deze variant verder uitgewerkt. Daarbij mag het PMD weer bij het restafval, want moderne machines kunnen beter scheiden dan mensen. Tevens is nascheiding beter voor milieu en op de langere termijn zelfs goedkoper voor de inwoners. Daarnaast blijft de GFT-bak gewoon bestaan en brengen we ons glas en oud-papier naar de milieuparkjes.