DURF: Ook structureel reanimatiecursussen op middelbare scholen

Op maandag 20 mei werd bekend dat het Rode Kruis onder andere reanimatiecursussen wil voor alle middelbare scholieren. Er is een handtekeningenactie gestart om het voorstel op de politieke agenda te krijgen. Op dit moment weten veel (jonge) mensen niet hoe zij iemand moeten reanimeren of hoe zij een AED moeten gebruiken. Jaarlijks krijgen ongeveer 16.000 mensen een hartstilstand buiten het ziekenhuis en overlijden ongeveer 13.000 van deze mensen hieraan. Om dit grote aantal mensen te helpen moet er de komende jaren meer geïnvesteerd worden in reanimatiecursussen en beschikbare AED’s in de publieke ruimte.

Het zou een mooi initiatief zijn als het Katwijkse onderwijs hierin voorop zou lopen en er een generatie opgroeit van Katwijkse jongeren die allen weten hoe zij moeten reanimeren. Als scholen eenmaal de kennis hebben opgedaan kunnen zij dit op langere termijn uitrollen en het bijvoorbeeld tijdens de vakken Lichamelijke Opvoeding of Verzorging organiseren. Het leren van reanimeren heeft niet enkel een zorgaspect, maar stimuleert ook een bepaalde vorm van burgerschap binnen het onderwijs.

DURF heeft daarom deze week vragen gesteld aan het college over het organiseren van structurele reanimatiecursussen op middelbare scholen. Soms wordt dit al georganiseerd, maar wij zijn benieuwd of dit structureel kan worden geregeld op alle middelbare scholen in Katwijk.

De vragen die DURF heeft gesteld:

1. Heeft het college kennisgenomen van het artikel ‘Rode Kruis wil EHBO-les voor alle scholieren’?

2. Steunt het college het uitgangspunt van het Rode Kruis om reanimatiecursussen voor alle middelbare scholieren te organiseren? Zo nee, waarom niet?

3. Gaat het college het gesprek aan met middelbare scholen in Katwijk om zo concreet in kaart te brengen welke zich hierbij willen aansluiten? Zo nee, waarom niet?

4. Is het college bereid om hier ook zelf financiële middelen aan bij te dragen ter ondersteuning?