DURF op bezoek bij de brandweer

Enkele dagen voor de feestdagen is de DURF fractie op bezoek geweest bij de brandweer van Katwijk. Op de vaste oefenavond op woensdag van de post Katwijk werden wij gastvrij ontvangen door Adrie van der Plas. Na een korte kennismaking en introductie hebben we een bezoek gebracht aan de oefenlocatie van die avond: verzorgingscentrum Overduin aan de Nachtegaallaan. Die avond stond daar een oefening gepland met betrekking tot de bluswatervoorziening. Van de oefenleiding kregen we een duidelijke uitleg over wat er allemaal komt kijken bij zo’n inzet en aan het enthousiasme van de brandweerlieden ontbrak het zeker niet. Na deze oefening zijn wij teruggekeerd naar de kazerne om daar een andere oefening bij te wonen: een nieuw systeem waarmee via de ladderwagen nog beter en veiliger het hijsen van een brancard kan plaatsvinden. Ook hier zagen we de professionaliteit en de gedrevenheid bij de vrijwilligers om de nieuwe kennis tot zich te nemen.

Als laatste een rondleiding door de kazerne waarbij de “jonge” fractieleden het toch niet even konden laten “het pak” aan te trekken. Voor Arie van Rooijen was het als oud-brandweerman natuurlijk een feest van herkenning. Het deed hem dan ook goed te horen en te zien dat het bij de Katwijkse brandweer goed gaat. In 2019 nemen er weer een 6-tal brandweerlieden afscheid en het was dan ook goed om te horen dat op een wervingsavond voor vervangers er maar liefst meer dan 30 aanmeldingen waren. Dat is namelijk in veel gemeenten wel anders. In de gesprekken merkte we wel dat de regionalisering zijn invloed heeft gehad op de lokale organisatie, dan kan ook niet anders. Naast alle voordelen die schaalvergroting met zich meebrengt, zijn er altijd punten die aandacht blijven vragen. Dat iets waar wij, als politiek, oog voor moeten blijven houden en DURF zal dat zeker doen, want dat is wat onze Katwijkse, Rijnsburgse en Valkenburgse vrijwilligers bij de brandweer verdienen en mogen verwachten.

Al met al was het een heel nuttige en leerzame avond en zijn wij als DURF fractie er nog meer van overtuigd dat wij ook in 2019 kunnen rekenen op de vrijwilligers van de Katwijkse brandweer. Wij bedanken dan ook de mensen van de post Katwijk voor het ontvangst.