DURF splitst op!

Gisteravond waren wij op drie locaties aanwezig om ons te laten informeren over verschillende onderwerpen. In Tripodia werd de buurtenquête van de Rooie Buurt met de bewoners besproken en op het gemeentehuis werden inwoners op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken betreffende de Unmanned Valley. Over deze twee onderwerpen zullen wij op korte termijn nader terugkomen.

Een onderwerp dat veel Valkenburgers aan het hart gaat, is de herinrichting van de Katwijkerweg en Hoofdstraat. Gisteren was er een informatieavond in het dorpshuis Valkenburg waar inwoners hun zorgen konden uiten en suggesties konden doen voor aanpassingen. Een juiste herinrichting is van belang doordat we de komende jaren een mogelijke verandering in de autodrukte zullen ervaren als de Rijnlandroute wordt aangelegd. Wij maken ons dan ook zorgen over hoe de weg er in de toekomst bij zal liggen.

Allereerst zullen er geen fietsstroken aanwezig zijn op de nieuwe weg. Het lijkt ons een goede investering om op zijn minst een fietsstrook aan te leggen met onderbroken streep. Dit geeft fietsers een veilig gevoel en laat automobilisten duidelijk zien dat er afstand moet worden gehouden. Een verbetering op dit gebied is wel dat de maximumsnelheid verlaagd wordt van 50 naar 30 km/h.

Ook vinden wij dat er meer ruimte moet worden gemaakt voor het neerzetten van snelheidsremmers. Bij de huidige plannen is het verleidelijk om het gaspedaal in te drukken als het rustig is. Hier speelt de keuze voor asfalt of stenen ook een belangrijke rol. Wij willen automobilisten dwingen om niet hard te kunnen rijden door het plaatsen van bijvoorbeeld vernauwingen of kleine rotondes. Ook kan er worden gekeken naar de optie van een ‘fietsstraat’.

Momenteel is er alleen ruimte gemaakt voor drempels en daar is ook het een en ander op aan te merken. Wij hoorden van veel inwoners bezorgde geluiden over wat dit voor gevolgen zou hebben voor de huizen. De drempels zorgen door de ondergrond voor trillingen waardoor in de omliggende woningen scheuren kunnen ontstaan. Om dit te voorkomen moet er worden gekeken naar de eerder genoemde alternatieve snelheidsremmers.