DURF staat klaar om mee te doen

Vastgelopen onderhandelingen: DURF staat klaar om mee te doen

Zojuist is bekend geworden dat de onderhandelingen tussen het CDA, ChristenUnie, SGP, D66, GemeenteBelangen en PvdA zijn vastgelopen op de verdeling van de posten voor het wethouderschap. Het is nu zaak dat er wordt gekeken naar meerdere partijen die echt constructief willen meepraten bij de volgende onderhandelingen zodat onze gemeente op korte termijn het juiste college krijgt waar zij recht op heeft.

Al bij de eerste verkenningsronde heeft DURF aangegeven het gesprek aan te willen gaan met alle partijen over de uitdagingen waar Katwijk de komende jaren voor staat. Toen is er door de informateur beweerd dat er vanuit DURF niet de behoefte was om mee te doen. Dit klopte niet en ook nu staan wij klaar om mee te praten bij eventuele onderhandelingen. Ook over lastige dossiers als democratisering, vliegveld Valkenburg, woningbouw, Omgevingsvisie, energietransitie en de zorg.

Er wordt gezegd dat de moeilijke onderhandelingen het resultaat zijn van 'polarisatie en versplintering' van de Katwijkse politiek. Laat dit dan juist het moment zijn dat er een brug wordt geslagen tussen partijen die op het eerste ogenblik niet met elkaar in zee wilden gaan. Dit is niet alleen goed voor de stabiliteit van de Katwijkse politiek, maar ook voor het draagvlak van de nog te nemen beslissingen.