DURF stemt tegen het Klimaatakkoord

In de laatste raadsvergadering 28 november heeft DURF als enige partij in Katwijk tegen het Klimaatakkoord gestemd. Er zijn elf redenen waarom wij dat hebben gedaan:

1. Er ligt een enorme focus op het gasvrij maken van wijken, terwijl de uitstoot van huishoudens relatief laag is.
2. Het is onduidelijk hoeveel kosten door de gemeenten moeten worden betaald.
3. De belasting op aardgas wordt verhoogd. Niet iedereen heeft de mogelijkheid om daar op korte termijn van af te stappen.
4. Aan de Klimaattafels mocht lang niet iedere partij deelnemen. De Vereniging Nucleair Nederland werd bijvoorbeeld al bij voorbaat buitengesloten. Is dat representatief?
5. De wijken die als eerste van het gas af zouden moeten (bijvoorbeeld de Hoornes) worden vooralsnog niet extra financieel tegemoet gekomen door het Rijk.
6. Biomassa wordt nog steeds gezien als een duurzame bron energie, terwijl het dat niet is.
7. Gemeenten krijgen dit van hoger hand opgelegd en hebben hierdoor beperkte ruimte om de juiste beslissingen te nemen.
8. Het is onduidelijk hoe de warmtetarieven zich de komende jaren zullen ontwikkelen, doordat de Warmtewet wordt herzien. Gaan aardgasvrije wijken straks fors meer betalen door stijgende tarieven?
9. Er wordt onvoldoende geïnvesteerd in het onderzoeken van nieuwe innovatieve technieken om betaalbaar te verduurzamen.
10. Veel wetgeving omtrent het Klimaatakkoord moet nog worden uitgewerkt, bijvoorbeeld dat inwoners gedwongen kunnen worden van het gas af te stappen. DURF vindt dat rigoureus en wil eerst zien wat daar voor beleid wordt gemaakt.
11. Het huidige pakket aan maatregelen haalt de gestelde doelen niet, maar komt uit op een CO2-reductie tussen de 43 en 48%.

Er zou een veel beter Klimaatakkoord gesloten kunnen worden als iedereen mee mag spreken en men openstaat voor nieuwe potentiële en veelbelovende innovatieve oplossingen om te verduurzamen. Helaas stemden afgelopen vrijdag 99,6% van de gemeenten bij de VNG vergadering voor het omarmen van het Klimaatakkoord. DURF zal zich blijven inzetten voor het betaalbare alternatief met draagvlak.