DURF stemt tegen motie tijdelijke N206 aan de zuidkant

12 september kwam er een motie over de tijdelijke N206 met als strekking om de voorkeur uit te spreken voor de zuidkant. Een mening die veel mensen zullen delen, maar een meerderheid van de gemeenteraad kon er (op dit moment!) niet mee instemmen. Waarom niet?

- Er komt 19 september al een informatieve sessie waardoor de raad volledig geïnformeerd wordt door de betrokken partijen en inwoners

- Onduidelijkheid over de mogelijke gevolgen van de keuze voor de zuidkant

De gemeenteraad dient alleen zo’n invloedrijke keuze te maken als zij volledig geïnformeerd is. DURF wil (net zoals een forse meerderheid in de raad) eerst de informatieve sessie van volgende week afwachten, zodat wij een volledig beeld krijgen van de toekomstige situatie en de mogelijke alternatieven voor de zuidkant. Wij vinden het geen verantwoordelijk bestuur als er zonder volledig beeld zulke belangrijke keuzes in de vorm van een motie worden voorgesteld. In de raad hebben wij dan ook aangegeven dat deze discussie meer verdieping en inhoud verdient dan gisteravond het geval was omdat de zorgen die leven absoluut terecht zijn. Het laatste woord is over dit onderwerp absoluut nog niet gesproken!