DURF steunt proef openstelling Binnensluis!

Als DURF hebben wij eerder al aandacht gevraagd voor de beperkingen op de Binnensluis. De ergernis die automobilisten ervaren als ze naar het centrum willen, is ons allemaal bekend.

Tegelijkertijd zien we nu ook dat ondernemers veel overlast ervaren. Uit de tellingen bleek dat er fors minder verkeer is dan een jaar geleden. We hebben dertig procent meer auto’s nodig om op het niveau van 2019 te komen (het jaar dat in de berekeningen wordt gebruikt). Om die redenen is DURF optimistischer over de mogelijkheden om de maatregelen te versoepelen dan het college.

Daarnaast biedt het meer duidelijkheid om het tweerichtingsverkeer de hele dag aan te houden: het is niet meer de vraag hoe laat de Binnensluis nou wel open was of niet.

Kortom: DURF staat achter de pilot en we hebben er vertrouwen in dat veel inwoners hiervan zullen profiteren.