DURF stuurt brief naar veiligheidsregio over maatregelen coronavirusEind september hebben wij met drie andere politieke partijen in de regio een brief naar de Veiligheidsregio Hollands Midden gestuurd. Wij staan achter het nemen van extra maatregelen, maar vinden ook dat een aantal zaken nu beter moeten:

1. Maak duidelijk welke escalatieladder wordt gehanteerd met bijbehorende maatregelen. Het leek nu alsof de eerdere maatregelen uit de lucht kwamen vallen.
2. Betere communicatie en duidelijk maken waarom onze veiligheidsregio bepaalde maatregelen niet neemt.
3. Transparantie rond signaalwaarden en functie. Het is nu niet duidelijk wanneer een regio op een 'kritiek' niveau wordt ingedeeld en wat daar de gevolgen van zijn.