DURF wil meer transparantie van de informateur

brief formateur

Eerder vroeg de informateur alle partijen om langs te komen voor een gesprek, en om vier vragen te beantwoorden over de wil tot regeren, eventuele wethouders en belangrijke punten voor in het coalitieakkoord. Sinds dat achter de rug is werd het stil. Toch kwamen er gelekte berichten naar buiten over een eventueel college. Wij vinden het dan gepast dat de informateur daar op reageert en niet allerlei geruchten in de lucht laat hangen. Het is bovendien geen goed signaal dat mensen hun politieke nieuws uit gelekte informatie moeten halen in plaats van een officieel persbericht voor ogen te krijgen. Daarom stuurde DURF onderstaande brieftekst aan de informateur op 12 april: 

'Momenteel vinden er overal in het land onderhandelingen plaats om een nieuw college te vormen voor de komende jaren. Ook voor onze gemeente is dit een belangrijk en ingrijpend proces. In sommige gemeenten is er bewust voor gekozen om de achterkamertjes te vermijden en het proces fors transparanter te maken. Soms wordt er zelfs in het openbaar onderhandeld tussen de partijen en kunnen inwoners live meekijken met de gesprekken. In Katwijk, moeten wij tot onze teleurstelling constateren, is dat nog niet het geval.

Eerder is er de wens uitgesproken dat de komende jaren er spraken moet zijn van een 'open bestuursstijl'. Wat dit precies inhoudt is nog even afwachten, maar het klinkt als iets waar wij ook achter moeten staan. Ook zou het proces van de formatie ‘transparant’ zijn moeten zijn. Dit is een wens die is uitgesproken door de partijen zelf. Het is natuurlijk goed dat deze ambitie is uitgesproken, maar wij zouden graag willen zien dat dit ook daadwerkelijk in de praktijk treedt op het moment dat er geformeerd wordt. Op dit moment moeten inwoners van Katwijk het alleen doen met uitgelekte informatie en dat is op zijn zachts gezegd niet zo netjes.

Wij zouden u willen oproepen op korte termijn duiding te geven van het proces en nader toe te lichten wat en met wie er nu precies gesproken wordt. Dat verdienen niet alleen de politieke partijen die op 21 maart verkozen zijn, maar ook die duizenden mensen die gebruik hebben gemaakt van hun democratische recht en hebben gestemd op 21 maart.'

 

PS: zie ook onze pagina op Facebook voor de antwoorden van DURF op de vier vragen van de informateur.