DURF zegt vertrouwen in dit college op door debacle met DSV

Dat is geen kleine stap. Naar aanleiding van het afwijzen van onze raadsenquête, met slechts één stem verschil, de structurele fouten die zijn gemaakt door het gemeentebestuur en het gebrek aan transparantie hebben ons doen besluiten om het vertrouwen in dit college op te zeggen. De raad is de afgelopen jaren niet goed geïnformeerd en wij denken dat cliënten/werknemers van DSV recht hebben op een publiekelijk onderzoek.

DURF is klaar met deze werkwijze. Deze manier van werken zorgt voor nog minder vertrouwen in de lokale democratie.

De motie van wantrouwen werd door ruim een derde van de raad gesteund (19 tegen en 10 voor).