DURF: Zorgelijke bezuinigingen jeugdzorg

Wij zijn van mening dat kwetsbare kinderen snel en dichtbij de juiste hulp moeten krijgen. Het is juist voor kwetsbare jongeren belangrijk dat ze niet tussen wal en schip vallen. Op dit moment komt dit onder druk te staan door de stijgende kosten van de jeugdzorg en bezuinigingen die zullen gaan plaatsvinden.
Eerder heeft DURF aangegeven dat we ons zorgen maken over de maatregelen die voorgesteld zijn. Het maximaliseren van cliëntenaantallen kan voor wachttijden zorgen en veel jongeren hebben die tijd niet. Daarnaast wordt er gekeken naar het instellen van een maximum aantal uren voor een behandeling. Wat er zal dan gebeuren met kinderen die meer tijd en aandacht nodig hebben? Vallen die dan tussen wal en schip? Er moet een goede balans zijn tussen de financiële maatregelen en de te leveren kwaliteit.
In tijden van bezuinigingen moeten er harde keuzes worden gemaakt, maar desondanks moeten wij oog blijven houden voor de gevolgen voor de jeugd in Katwijk. DURF wil daarom weten of de voorgestelde bezuinigingen in andere regio’s van het land ook zijn doorgevoerd en wat daar de gevolgen waren voor de kwaliteit van de zorg.