Extra geld voor het gasvrij maken van de Hoornes

17 december werd bekend dat Katwijk 400.000 euro extra krijgt voor het gasvrij maken van de Hoornes. DURF is blij dat er vanuit het Rijk rekening wordt gehouden met de fors gestegen projectkosten en hoopt dat deze extra middelen ten goede komen van de inwoners die eventueel onder dit project gaan vallen.

In november diende DURF nog een motie in om samen met andere gemeenten te gaan lobbyen bij het Rijk voor extra geld en daarmee garanties naar de inwoners te kunnen bieden. Deze motie werd niet aangenomen, maar het college is desondanks toch in gesprek gegaan en daar is dit extra bedrag uitgekomen. Wij waarderen die inspanning en hopen dat mocht het nodig zijn er in de toekomst nog meer mogelijk is.

Desondanks blijft DURF kritisch en zien wij op dit moment risico's rond dit project. Zolang deze niet zijn weggenomen en er geen garantie is op kostenneutraliteit voor inwoners zullen wij niet akkoord gaan.