Extra woningen voor jongeren en alleenstaanden in Frederiksoord

Bij Frederiksoord Zuid wordt de komende jaren gebouwd om de woningnood in Katwijk tegen te gaan. In Rijnsburg zijn er heel weinig woningen voor kleine huishoudens en alleenstaanden. Met name voor mensen die behoren tot de sociale doelgroep met een laag inkomen, zoals jongeren. Op dit moment is het voor starters nog steeds bijna niet te doen om een sociale huurwoning te kunnen krijgen en daar moet een oplossing voor komen. DURF wil daarom deze bebouwing aangrijpen om meer woningen voor starters te bouwen in de vorm van studio’s.

We zien dat studio’s een goede eerste stap zijn voor starters op de woningmarkt die op dit moment nauwelijks aan een woning kunnen komen. Daarnaast kunnen er meer jongeren en alleenstaanden profiteren van de bouw als er meer woningen kunnen komen door de komst van (kleinere) studio’s.

Het aantal sociale huurwoningen in het project is momenteel ongeveer 25%. Hiermee wordt voldaan aan de afspraken, maar als DURF willen wij een extra stap zetten. Er zijn veel politieke partijen in de gemeente die vinden dat er nu zoveel mogelijk gebouwd moet worden voor starters om de woningnood tegen te gaan, en DURF vindt dat we dit concreet moeten maken bij de nieuwbouw Frederiksoord. Het is belangrijk om een groene wijk te realiseren, maar op dit moment wordt de situatie op de woningmarkt steeds zorgelijker en daarom moeten we een duidelijke keuze voor extra woningen maken.