Goed nieuws! Digitale tool budgetteren nu online

Tijdens de begrotingsbehandeling vorig jaar diende DURF een motie in voor een digitale tool budgetteren. De motie werd door een groot deel van de raad ondersteund en aangenomen! Goed nieuws, want het is voor ons van groot belang dat mensen met schulden in onze gemeente zo snel mogelijk op een laagdrempelige manier worden geholpen. Er zijn nog relatief veel gezinnen in onze gemeente met een laag inkomen en de verwachting is dat dit aantal de komende vier jaar zal stijgen.

Deze tool zal mensen met schulden helpen doordat zij online en anoniem bereikbaar is. De Katwijkse organisatie Grip op de Knip stelt in haar jaarverslag dat ‘slechts een klein deel’ van de huishoudens in de ‘schulden-gevarenzone of kans daarop’ om hulp vraagt. Het is volgens Grip ‘niet eenvoudig om mensen over de drempel te krijgen om hulp te vragen’. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het taboe op armoede en de privacy waar men zich zorgen om maakt. De tool stelt een aantal ‘Geldplannen’ ter beschikking waardoor inwoners op een moderne en overzichtelijke wijze te kunnen helpen. Deze plannen worden in verschillende vormen aangeboden, want er zijn mogelijkheden om uit de geldzorgen te komen, beter rond te komen, te sparen, af te lossen, te beleggen, pensioen op te bouwen enzovoorts. Door dit brede aanbod kan iedere inwoner goede tips krijgen. Het is gemaakt voor alle inkomens.

DURF is blij dat begin oktober de website voor onze gemeente online is gegaan en er ook een campagne aan gekoppeld is. Bent u benieuwd naar de geldplannen? Bezoekt u dan vooral de website: https://www.startpuntgeldzaken.nl/katwijk/