Goed nieuws! Woonplicht wordt verder uitgewerkt

Het onderwerp wonen kwam tijdens de Algemene Beschouwingen veelvuldig aan bod. Wij hadden eerder al aangegeven dat er minder woningen aan de woningmarkt moeten worden onttrokken en daar nu eindelijk beleid voor moet worden gemaakt. De motie om dit aan de orde te stellen bracht een aardig felle discussie teweeg, maar niet zonder resultaat.

De wethouder noemde het voorstel voor een zelfbewoningsplicht zelfs ‘een prachtig idee’ en ‘sympathiek’. Om deze maatregel in samenhang te bekijken zal er volgende maand opnieuw over worden gesproken en zal het worden verwerkt in de Woonagenda. Ook gaat er dan worden gekeken naar het beleid voor langdurige verhuur van woningen en een anti-speculatiebeding zodat ‘sociale koopwoningen’ voor die doelgroep betaalbaar blijft!

Het is goed om te zien dat het besef om actie te ondernemen ook bij het college is geland en zij hebben aangegeven in december met een nadere uitwerking te komen voor deze nieuwe initiatieven, zoals een zelfbewoningsplicht op te nemen voor nieuwbouw, zodat daar eind dit jaar de juiste afweging over kan worden gemaakt.