Grote onzekerheid over warmteleiding uit Rotterdam

Laat het duidelijk zijn: DURF zal niet akkoord gaan met de warmteleiding uit Rotterdam als niet volstrekt helder is wat hier de gevolgen van zijn voor u als bewoner van onze gemeente. Als partij werden wij verrast door het voornemen van de gemeente Katwijk om toch deel te nemen aan de gesprekken voor de aanleg van een warmteleiding uit Rotterdam om onze huizen te kunnen verwarmen met restwarmte.

Betaalbaarheid absoluut voorop

DURF heeft altijd aangegeven dat de betaalbaarheid voorop moet staan. Dat geldt voor het project om de Hoornes gasvrij te maken, maar ook absoluut voor een eventuele warmteleiding uit Rotterdam, omdat het dan gaat over nog meer woningen die van het gas af moeten worden gehaald. De belangen zijn groot, maar dat het niet altijd vlekkeloos verloopt moge duidelijk zijn door het debacle rond het Rotterdamse warmtebedrijf. Moeten wij straks opdraaien voor de problemen daar? Welke afspraken worden er gemaakt op financieel gebied? Loopt Katwijk een risico door bepaalde garanties die worden afgegeven? De investering om de warmteleiding uit Rotterdam door te trekken naar onze regio is bijna 1,5 miljard euro. Voor de zomer lijken er al een aantal besluiten te moeten worden genomen en het is daarom van belang dat er op korte termijn antwoorden gaan komen op onze vragen. Het is bijvoorbeeld onduidelijk welke wijken er aangesloten zouden moeten worden op het warmtenet. Ook is het nog maar de vraag hoe toekomstbestendig deze afspraken zijn.

Onze eisen

DURF vindt het daarom van groot belang om aan te geven dat er eerst aan een aantal eisen moet worden voldaan voordat er een overtuigende keuze wordt gemaakt voor restwarmte uit Rotterdam. Wij hebben daarom tijdens de afgelopen raadsvergadering een amendement ingediend met de opdracht aan het college om eerst volledige duidelijkheid te krijgen over de warmteleiding, voordat er ergens mee wordt ingestemd. Wij hopen dat het amendement tijdens de stemming op 28 mei op een meerderheid kan rekenen. Uit de beantwoording van onze vragen bleek dat er nog weinig bekend is op het gebied van de financiële consequenties, business case, ruimtelijke planning, warmtevraag, wettelijke kaders, risicoanalyse en de landelijke tegemoetkoming. DURF wil dat er eerst helderheid komt voordat Katwijk in allerlei regionale overleggen afspraken maakt, die u als inwoners enorm veel geld kunnen gaan kosten. Het proces moet volstrekt helder zijn en overhaaste beslissingen moeten worden voorkomen.