Het collegeakkoord: visieloos en geen financiële onderbouwing

Vorige week donderdag heeft DURF het debat gevoerd over het collegeakkoord van de collegepartijen CDA, ChristenUnie, SGP en GemeenteBelangen. Wij hebben aangegeven teleurgesteld te zijn in de uitkomst van drie maanden onderhandelen. Veel inwoners hebben op 21 maart gestemd omdat zij (volgens ons) behoefte hebben aan een andere politiek en een duidelijke visie voor de komende jaren. De onzekerheid neemt voor veel mensen toe en dat zal de komende jaren niet minder worden gezien de manier waarop dit college omgaat met enkele grote uitdagingen.

De collegepartijen laten veel grote thema’s open en schuiven daarmee de gehele verantwoordelijkheid af op de raad. Het is belangrijk dat het college een idee heeft hoe er moet worden omgegaan met grote vraagstukken als de energietransitie en het financiële beleid. De tekorten in de zorg zullen de komende jaren toenemen en nergens wordt er duidelijk gemaakt hoe wij als gemeente dit gaan oplossen. Er wordt enkel gesproken over een verhoging van de OZB en parkeertarieven, maar wordt dit geld ook gebruikt om bijvoorbeeld de zorg te financieren? Een uitgebreide financiële doorrekening ontbrak en daarom hebben wij de formateur Adger van Helden diverse malen om die doorrekeningen gevraagd. Tevergeefs.

Ook hebben wij ons uitgesproken over de dubieuze rol van de door het CDA aangestelde informateur dr. Van Duijn. Door het verkeerd interpreteren van onze gesprekken gaf hij aan dat DURF ‘geen behoefte’ had aan collegedeelname. Op de vraag waarop dit was gebaseerd wilde de informateur verder geen toelichting geven. Dit was compleet onjuist en hiermee werd verkeerd gestuurd. Wij willen daarom pleiten om voor de volgende keer een onafhankelijke informateur aan te stellen van buiten de gemeente Katwijk, zoals ook in veel andere gemeenten gebruikelijk is.

Wij zijn erg benieuwd hoe de komende begroting van de gemeente eruit gaat zien als hier nu nog geen duidelijke afspraken over zijn gemaakt. Het akkoord valt uit elkaar met loze termen als ‘niemand tussen wal en schip’, ‘een goede bereikbaarheid’ en ‘zorgen voor groene, leefbare en duurzame wijken’. Dan rest ons alleen de vraag: hoe dan? Hoe gaan we dat aanpakken? Harde afspraken voor je uitschuiven staat vaak garant voor onheil en dat is waar niemand op zit te wachten.