Het succes van DURF: een nieuwe speler op het politieke speelveld

DURF katwijk verkiezingen

Vorig jaar 2 april schreven Sonny Spek en Danny Dubbeldam een brief aan de gemeenteraad. Samen waren zij het initiatief ‘DURF’ begonnen met de ondertitel ‘nieuw rechts’ dat als streven had de interesse voor de lokale politiek, met name onder jongeren, omhoog te stuwen. De twee maakten zich namelijk zorgen over de vergrijzende gemeenteraad. Wie zou de stem van de jongeren nog vertegenwoordigen?

Via DURF probeerden de twee invloed uit te oefenen op de gemeenteraad.  Maar Hart voor Katwijk, Gemeentebelangen, SGP en CU reageerden niet eens op de brief. Het was teleurstellend dat die partijen niet eens de moeite namen om een reactie te geven op een initiatief vanuit de samenleving.

Doordat DURF vanaf het begin veelal niet serieus werd genomen, besloten Sonny Spek en Danny Dubbeldam dat het anders moest. Op 11 mei schreven zij weer een brief aan de gemeenteraad waarin ze aankondigden dat DURF zou transformeren naar een politieke partij. 21 maart 2018 zou DURF mee gaan doen aan de verkiezingen. Daarmee is 11 mei de geboortedag van onze politieke partij.

Eind mei hield het Leidsch Dagblad een interview met de twee grondleggers van DURF. Daarin stond dat het voor de hand zou liggen dat ze een jongerenpartij zouden oprichten, maar dat ze daar bewust niet voor hadden gekozen. ‘We willen zowel jong als oud aanspreken’ was hun reactie. Daarmee was al vroeg helder dat DURF een brede groep mensen wou vertegenwoordigen. Mede door de jonge gezichten en de toenmalige focus op jongeren is het toch het beeld blijven hangen dat DURF als jongerenpartij ter wereld is gekomen. Maar dat is dus niet waar.

Toch zou het nog maanden duren voordat DURF zich echt zou profileren als een brede volkspartij. Toentertijd was het nog zoeken naar een identiteit. Worden we een protestpartij? Of misschien toch nog een jongerenpartij? Zijn we hardvochtig seculier of staan we gematigd op godsdienstige thema’s als de zondagsrust? In de maanden die volgden kreeg DURF langzaam een eigen karakter. Verschillende mensen sloten zich aan bij DURF en gaven de partij ook een ander gezicht. Het project van Spek en Dubbeldam werd steeds meer een echte partij met een slogan, nieuw logo en later ook een website.

15 augustus werd DURF officieel een vereniging. De eerste grote mijlpaal. Daarna volgde 15 september. Toen was het moment eindelijk daar dat we ons inschreven voor de gemeenteraadsverkiezingen. In oktober en november sloten veel meer mensen zich aan bij DURF. Onder andere ons huidige raadslid Arie van Rooijen die een enorme bron van kennis en ervaring meebracht. Bovendien vormde hij een afwisseling voor onze jonge gezichten. Een helder signaal dat DURF geen jongerenpartij was maar iedereen in onze gemeente wilde aanspreken. Vanaf eind dat jaar begonnen we ons steeds meer te profileren als een echte volkspartij. Dat was de koers die we wilden varen. Het bleef soms nog wat in het midden, maar naar verloop van tijd kreeg DURF een duidelijk divers imago ook al bleven sommige partijen dit doelbewust negeren.

Vanaf december begonnen we steeds vaker bijeen te komen. En vanaf januari hielden we iedere maandag overleg. We praatten over de flyeracties, onze standpunten, de kandidatenlijst en nog veel meer. We stippelden samen met een groep van acht à tien actieve mensen de campagne uit en dachten goed na hoe wij met veel concurrentie toch wat zetels in de wacht konden slepen. We konden goed samenwerken als een team. Er was een open debat en iedereen kon zijn inbreng met een gerust hart op tafel leggen. Ieders stem woog mee. Het was niet dat Spek en Dubbeldam alles dicteerden en de rest van de kandidaten er een beetje voor de schijn bij zaten. Vanaf eind januari werden de taken juist verdeeld en maakten we goede afspraken over wie artikelen schreef voor de Katwijksche Post, wie de site en Facebook bijwerkt, en wie flyers en posters moest regelen. Zo werd de eerst nog rommelige interne organisatie een geoliede campagnemachine.  

5 februari leverden we onze kandidatenlijst in op het gemeentehuis. In totaal hadden we 41 mensen geworven die zich trots achter ons partijprogramma schaarden. Een fantastisch resultaat voor een nieuwe partij. Na het CDA zou DURF de grootste kandidatenlijst aanvoeren. 9 februari werd bij de loting op het gemeentehuis bekend dat we lijstnummer 12 kregen toegewezen. Dit betekende dat we helemaal rechts op het stembiljet zouden staan en daarmee extra zouden opvallen. 

Verder overhandigden wij op 15 februari het partijprogramma aan de burgemeester. Sinds oktober is dit programma geschreven door Sonny Spek, Danny Dubbeldam, Bas Zweng, Arie van Rooijen en Max van Duijn. Er zijn hiervoor tientallen gesprekken gevoerd met mensen uit de zorg, politie en ambtenarij. Maar ook spraken we met ondernemers en bezorgde burgers. Zo konden we een goed geschreven en inhoudelijk partijprogramma presenteren. Wij richtten ons daarbij vooral op onze eigen authentieke punten. Bijvoorbeeld de nachtbus, flexzondag en meer democratie als speerpunt. Ook waren wij de enige partij die van de bibliotheek een breekpunt had gemaakt.

DURF werd een serieuze partij met veel kandidaten, actieve campagne en een lijstrekker die zich goed verdiepte in de dossiers. Een echte volkspartij die de wijken introk. Wekenlang gingen we langs de deuren. Stonden we op bijvoorbeeld het Hoornesplein. We voelden dat er iets broeide in de lucht zoals je merkt dat er onweer dreigt op een warme zomerdag. Er stond iets te gebeuren. Onze website werd honderden keren per dag bezocht. En op Facebook schoten we in de laatste weken van plaats drie, naar de onbetwiste nummer één qua volgers, likes maar vooral interacties.

Het is heel interessant om te reconstrueren hoe een partij zich heeft ontwikkeld. Vanuit een initiatief van twee studenten, is na maanden een heuse volkspartij tot stand gekomen. Een kandidatenlijst, politiek programma en online media uit de grond gestampt. We gingen dromen, niet van één maar van wel vier zetels. Terwijl mensen om ons heen dachten dat het allemaal wel zou inbinden, zetten wij door. We lieten ons niet naar de mond praten met eerdere gefaalde partijen en dreigende versplintering. Wij zagen al die kiezers die hun interesse toonden. Mensen die toe waren aan een pragmatische centrumpartij die niet met een verdeel-en-heers strategie politiek wil bedrijven. Mensen die massaal op 21 maart hun vertrouwen gaven aan onze prachtige partij.

21 maart is een datum die voor altijd in ons geheugen is gegrift. Maar liefst drie zetels wonnen we en daarmee werden we de grote winnaar van 2018. Toen wij als kandidaten het gemeentehuis binnen liepen die avond, nadat bijna alle stembureaus geteld waren, werden we met verbazing aangekeken. We waren de grote verassing geworden en felicitaties werden over ons heen geladen. Bijna drieduizend mensen – vooral in Rijnsoever en Cleijn duin – gaven massaal hun stem. Vooral in wijken waar men van oudsher minder stemt scoorden wij 15 tot maar liefst 17 procent van de stemmen. En ook met het feit dat voor het eerst sinds decennia de opkomst weer fors is gestegen, kan onder andere DURF zich op de borst kloppen. Wij spraken mensen aan die eerder thuisbleven. En daarmee hebben wij de lokale democratie een dienst bewezen. 

Nu is het aan onze drie raadsleden. Nu kunnen zij ervaring opdoen en wellicht al een cruciale rol gaan spelen in de komende vier jaar. DURF ligt op het politieke spectrum erg strategisch. Wij zijn een centrumpartij die seculiere en confessionele partijen met elkaar kan verbinden. De lijm van de lokale politiek. Het is nu aan Sonny Spek om de politieke weg van DURF uit te stippelen. En met altijd in het achterhoofd dat dit pas het begin is. Over vier jaar worden wij de grootste partij van de gemeente. Dat moet ons doel zijn.

En voor iedereen die nog twijfelt aan ons: ik durf best te stellen dat wij de beste campagne hebben gevoerd. Met flyeracties, langs de deuren plus online en dat allemaal met een beperkt budget.

En zoals we campagne hebben gevoerd zo gaan wij vanaf 2022 ook de gemeente besturen: daadkrachtig, efficiënt en vol overtuiging.

 

De laatste dagen kregen we vaak de vraag hoe we uit het niets drie zetels wisten te bemachtigen. Max van Duijn schreef deze reconstructie om daar inzicht in te geven, en de vroege geschiedenis van de partij vast te leggen.