Huurverhoging is ieder jaar weer een verrassing

Deze week hebben alle huurders van Dunavie weer de brief gekregen met de huurverhoging voor het komende jaar. Het is ieder jaar maar afwachten wat de wooncorporatie vastgesteld heeft. De huur is bij de meeste gezinnen de grootste uitgavenpost en dus iedere aanpassing telt dan ook hard mee in de woonlasten. Alleen dit zou al reden genoeg moeten zijn, om het voor iedere huurder duidelijk te maken waar de huurverhoging op gebaseerd is. Helderheid in hoe betaalbaar wonen tot stand kan komen vinden wij van groot belang en DURF vindt dat hier echt nog een verbetering moet plaatsvinden.

Dit jaar is gekozen voor een verhoging van de sociale huren met 0 tot 2,6 %. Voor de vrije sector is gekozen voor 2%. Getallen die dus ergens vandaan komen. De belangrijkste voorwaarde die voor 2020 geldt is de afspraak tussen gemeente, Dunavie en SHD dat de huurverhoging niet meer is dan het inflatiepercentage (2,6%). De werkelijke percentages worden vastgelegd door Dunavie zelf waarbij overleg plaatsvindt met de SHD die de belangen van de huurders vertegenwoordigd. In het bijzonder is dit het deel waar DURF moeite mee heeft hoe dit is verlopen. Wij vinden het een slechte zaak dat het voor de huurder totaal niet inzichtelijk is hoe men uiteindelijk tot de uiteindelijke percentages is gekomen.

Dunavie is sterk terughoudend in de informatieverstrekking hierover en bij de SHD maken wij ons grote zorgen over hoe de zogenaamde achterbanconsultatie verloopt. Wij zullen deze aspecten zeker onder de aandacht brengen als de Woonvisie in de raad behandeld gaat worden later dit jaar. DURF ziet namelijk genoeg mogelijkheden om dit te verbeteren zoals bijvoorbeeld dat Dunavie iedere huurder een eenvoudige mogelijkheid biedt om een afschrift te ontvangen van de berekening van de maximale huurprijs van zijn woning. Zo kan men in ieder geval eenvoudig zien en controleren of de verhoging terecht is.

Zoals eerder genoemd moet men bij SHD nu eens echt werk eens werk gaan maken van de achterbanconsultatie is onze mening. Het kort weergeven van de eigen standpunten over wat er besproken is en gaat worden in de overleggen met Dunavie en op welke wijze het standpunt tot stand is gekomen op de eigen website publiceren zou een begin kunnen zijn. Er wordt dan voor de huurder pas echt duidelijk en begrepen wat de werkelijke meerwaarde is om gesprekspartner van Dunavie maar ook van de gemeente te zijn.